nieuws

Opnieuw forse banenreductie ING Assurantiekantoren

Archief

ING Assurantiekantoren Nederland ondergaat dit jaar opnieuw een saneringsronde

Die zal nog eens 20% van de bijna duizend overgebleven arbeidsplaatsen doen verdwijnen; de afgelopen twee jaar was het personeelsbestand al met een kwart gekrompen. De captiveorganisatie van Nationale-Nederlanden lijdt al jaren verlies, in 2006 bijvoorbeeld nog € 11 mln. Geen van de tien clusters (Athena, Cantos-Malherbe, Census, Fondas, MidStaete, MiXZ, Noordborgh, Ridderpoort, Salix en Zuidstaete) slaagde erin uit de rode cijfers te blijven. Over het net afgesloten jaar 2007 geeft directeur Joost Heideman alleen aan dat “de kostenontwikkeling gunstiger was”. De inkomsten daalden in 2006 met zo’n 9% tot € 90 mln; die dalende trend lijkt in 2007 te zijn voortgezet.

Reageer op dit artikel