nieuws

Oplossingen Fortis voor afbouw assurantiereserve

Archief

Enkele bedrijfsonderdelen van Fortis, waaronder Fortis Corporate Insurance, hebben oplossingen bedacht om bedrijven fiscaal gunstig hun reserve assurantie eigen risico te laten afbouwen.

Sinds 1 januari van dit jaar mogen bedrijven geen dotaties meer doen aan hun reserve assurantie eigen risico (Raer). Vanaf 1 januari aanstaande moet de fiscale voorziening Raer worden afgebouwd, in stappen van minimaal 10% van de voorziening. Om belastingheffing (35%) over de vrijval zo veel als mogelijk te beperken, zijn onder het label Fortis Resolution vier alternatieven ontwikkeld: verzekeren, finite risk-verzekeren, captive en rent-a-captive. “Naast belastingbesparing streven we ook behoud van de risicofinanciering na”, aldus Berry Verkaar, manager bij Fortis Corporate Insurance.
Fortis Resolution is een gezamenlijk product van Fortis Corporate Insurance, Fortis Bank (met name MeesPierson) en Fortis Investment Managers. Partners zijn PricewaterhouseCoopers voor fiscaal-juridische diensten en advocatenkantoor Loyens & Loef voor civiel-juridische diensten. Fortis heeft van de belastingdienst op details goedkeuring gekregen; over een algehele goedkeuring voor de ontwikkelde oplossingen wordt nog overleg gevoerd.
Verzekeren
De eerste optie, verzekeren, is de meest reguliere oplossing voor het opheffen van de Raer-faciliteit. De voorziening – veelal een niet-werkelijk aanwezige geldpot – wordt onder meer afgebouwd door het betalen van verzekeringspremies aan Fortis.
Over de premiegelden hoeft geen vennootschapsbelasting (35%) te worden betaald, al komt daar natuurlijk wel assurantiebelasting (7%) voor terug. Bij een gunstig schadeverloop wordt aan het einde van het meerjarencontract winstdeling uitgekeerd aan het verzekerde bedrijf.
Optie twee, finite risk-verzekering, houdt in dat de Raer-voorziening wordt overgeboekt van de balans van de onderneming naar de balans van Fortis. De overboeking kan in stappen plaatsvinden, waarbij Fortis voor de benodigde aanvullende risicodekking zorgt. Na afloop van het contract wordt, afhankelijk van het schadeverloop, winstdeling uitgekeerd.
Captives
Bij het derde en vierde alternatief worden de risico’s ondergebracht in een herverzekeringsmaatschappij, waarvan de onderneming via een tussenholding (mede-)eigenaar is. Bij de optie captive is het bedrijf enig deelnemer van de herverzekeringsmaatschappij, bij de optie rent-a-captive zijn meerdere bedrijven deelnemer.
De Raer-voorziening wordt in dit geval afgebouwd door premies via Fortis Corporate Insurance te betalen aan de captive. Fortis heeft voor deze constructie al een structuur opgetuigd, waardoor de fiscale lasten zo laag mogelijk blijven. Via een tussenholding in Nederland worden de risico’s ondergebracht in een op de Nederlandse Antillen gevestigde captive. “Pluspunt bij de captive-constructies is, dat Fortis deelneemt in de tussenholding en via die weg een deel van de risico’s deelt”, aldus Verkaar. “Verder participeert een klant in het resultaat uit herverzekeringen.”

Reageer op dit artikel