nieuws

Oplossing fysiotherapietarieven

Archief

Zorgverzekeraars en fysiotherapeuten kunnen vanaf 1 januari 2005 gezamenlijk tot nieuwe tarieven komen. Dit gebeurt in de vorm van een experiment waarvan de effecten in 2006 zullen worden geëvalueerd. Aangezien de onderliggende wet, de WTG Express, pas op 1 februari van kracht is, moest nog een oplossing worden gezocht voor de tariefstelling in de maand januari 2005. Het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben hierover afspraken gemaakt.

De contracten tussen individuele verzekeraars en fysiotherapeuten zullen materieel al vanaf 1 januari van kracht zijn, onder voorwaarde dat de contracten tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten voor 31 januari 2005 zijn getekend. Indien er een verschil bestaat tussen de gecontracteerde tarieven en de officiële CTG-tarieven in de maand januari, zal dat verschil lopende het jaar 2005 tussen verzekeraars en fysiotherapeuten onderling worden verrekend.

Reageer op dit artikel