nieuws

Opleidingsinstituten stellen informateurs aan

Archief

Na een chaotische jaarvergadering van de Federatie van Assurantieclubs lijken de kansen op één landelijk opleidingsinstituut gestegen. De zeven assurantieclubs die nog aangesloten zijn bij de Stichting Assurantie Cursussen (SAC) hebben het gesprek met de Federatie heropend. Twee heuse informateurs moeten bemiddelen.

In Scheveningen – waar de Haagse Assurantie Club zijn vijftigjarig bestaan vierde – liepen de gemoederen al in de ochtenduren hoog op. Voornaamste aanleiding daarvoor was een ‘motie’ van de drie Noordelijke assurantieclubs (Groningse, Friese en Drentse), waarin werd gepleit voor het verwijderen van de zeven SAC-clubs uit de Federatie.
Volgens de noorderlingen zijn de SAC-clubs niet meer te handhaven, omdat zij de rechtstreekse concurrentie aangaan met het nog op te richten landelijke opleidingsinstituut. Dat laatste instituut moet een resultante worden van de SVV en de zes regionale assurantie-opleidingen CAV, Aoon, AC, Savon, AOC en de Veluwse. De achterban bestaat uit 21 assurantieclubs: de negentien bestaande plus de van SAC afkomstige Limburgse clubs (LAC Zuid en LAC Noord).
SAC weigert zich vooralsnog bij dat landelijke instituut aan te sluiten, vanwege onvoldoende duidelijkheid over kwaliteitsverbeteringen en de personele en financiële gevolgen. Zeven van de oorspronkelijk negen SAC-clubs ondersteunen die weigering van het SAC-bestuur. Het gaat om de Gelderse, Gooische, Meierijsche, Nijmeegsche, Oost Brabantse, Tilburgse en Utrechtse assurantieclubs.
Neutraal
In reactie op de gememoreerde noordelijke motie vroegen de SAC-clubs om een neutrale houding van het Federatie-bestuur. Voorzitter Loek Hogervorst van de Meierijsche drukte dat als volgt uit: “Zeven autonome assurantieclubs hebben een autonome beslissing genomen en wij verwachten respect daarvoor”.
Daarop sloot Federatie-voorzitter Wiel Stevens vergaderpunt 12 (Ingezonden stukken) af. Tot ongenoegen van de noordelijke afgevaardigden, die behandeling van hun motie eisten. Het gemor duurde tot in de lunchpauze, die door de zeven SAC-clubs en enkele Federatie-bestuursleden werd gebruikt voor nader overleg.
Het overleg achter de schermen leidde in de middaguren tot een heropening van de jaarvergadering. Federatie-secretaris Ron Nieuwenhuijs (West Brabantse AC) kondigde toen de ‘wapenstilstand’ tussen de SAC en het landelijke instituut af. Die komt erop neer dat beide partijen voorlopig elkaars (club)grenzen zullen respecteren.
Informateur
De duur van de wapenstilstand is afhankelijk van de tijd die de zeven SAC-clubs en het Federatie-bestuur nodig hebben om nader tot elkaar te komen. De gesprekken, met als doel alsnog tot één landelijke opleidingsinstituut voor de verzekeringsbranche te komen, worden voorgezeten door twee informateurs.
Volgens Federatie-voorzitter Stevens hoeven de informateurs niet per definitie van buiten de branche afkomstig te zijn. “Als ze maar onafhankelijk zijn.” Hun rol is het leiden van de gesprekken, het onderzoeken van de mogelijkheden en het aandragen van oplossingen. Stevens: “Er zijn natuurlijk wat persoonlijke spanningen ontstaan. Daar maak ik zelf deel van uit. Daarom is een onafhankelijke gespreksleiding gewenst.”
SAC-directeur Jan de Jong is blij met de heropening van de gesprekken. “Ik ben blij met iedere opening. SAC was, is en blijft voorstander van één instituut, dus.” De Jong plaatst wel een kanttekening bij het door de Federatie gewenste tempo van de gesprekken. “Ik begrijp niet waarom er binnen enkele weken een oplossing moet zijn. Waarom die druk? Voor komend cursusjaar zullen we zeker nog niet samen zijn gekomen.”
Stevens wil echter voor de zomer duidelijkheid hebben. “Dat hoeft toch niet zo’n groot probleem te zijn?” Stevens gaat er wél vanuit dat één landelijk instituut pas in het studiejaar 1999/2000 van start kan gaan.
Federatie-voorzitter Wiel Stevens: “Voor de zomer duidelijkheid”.

Reageer op dit artikel