nieuws

Opleidingen spreken intentie tot fusie uit

Archief

Op de Stichting Assurantie Cursussen (SAC) na hebben alle assurantie-opleidingsinstituten de intentieverklaring om te komen tot een fusie ondertekend.

De SAC staakte begin vorige maand het overleg “omdat een uitgewerkt beleidsplan voor de verbetering van het onderwijs ontbreekt.” De Federatie van Assurantieclubs, die de fusiebespreking voorzit, zei toen al gewoon door te gaan met de fusieplannen.
De ondertekening van de intentieverklaring onderstreept de voortgang in het fusieproces. Ondertekenaars zijn: de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV in Utrecht), de Stichting Assurantie Opleiding Centrum (AOC in Amsterdam en Rotterdam), de Stichting Assurantie Vakopleiding Noord-Holland (Savon in Alkmaar), de Stichting Assurantie Opleiding Oost Nederland (Aoon in Enschede), het Assurantie College (AC in Voorburg), de Stichting Combinatie Assurantie Vakopleiding (CAV in Groningen) en de Veluwse Assurantieclub (VAC in Apeldoorn).
Gestreefd wordt naar één centraal landelijk opleidingsinstituut, met decentrale vestigingen. Dit nieuwe instituut zou per 1 mei opgericht moeten worden.

Reageer op dit artikel