nieuws

Opleiding voor totale branche in aantocht

Archief

De wereld van employee-benefits vraagt van adviseurs en aanbieders een andere manier van werken. Opeens wordt in totaalconcepten van (financiële) dienstverlening gedacht en gewerkt. Daarbij worden specifieke, losse diensten beschouwd als bouwstenen binnen een EB-gebouw. Hoe kom je aan kennis en kunde voor dit nieuwe vakgebied?

door Ruud Houtzager
Natuurlijk willen we allemaal – intermediair én verzekeraar – een echte ‘partner in business’ zijn; voor de ondernemer en zijn werknemers. Deze verandering kunnen we ons proberen eigen te maken via trial and error. Maar beter dan ‘net zo lang proberen tot het goed gaat’ is een gerichte training of opleiding. Op dat gebied leidt de markt van employee-benefits dus ook tot nieuwe ontwikkelingen.
Het werkveld van employee-benefits is breder dan alleen verzekeren of bankieren. Niet alleen moeten de onderlinge verbanden tussen schade- en levensverzekeringen in beeld worden gebracht, ook de plaats en waarde van een verzekering moeten worden toegelicht binnen een totaal palet aan financiële diensten en arbeidsvoorwaarden. Zo kan een werknemer de vergelijking wensen tussen de waarde van een WAO-gatverzekering of een hypotheekarrangement en een via de werkgever geboden regeling voor kinderopvang.
Specialisten op één product(lijn) worden alleen ingezet, als generalisten dat nodig achten. Generalisten kennen het totale palet aan behoeften van de klant, zoals de regeling van: personeelsmanagement, verzekeringen, financiële en salarisadministratie en gegevensverkeer. De EB-generalist weet wie, hoe, voor wat moet worden ingeschakeld.
De kennisbehoefte richt zich daardoor niet zozeer op specifieke producten of diensten, maar meer op de helikoptervisie ten aanzien van de klantbehoefte. Eigenlijk willen we gewoon weten wat er in de wereld te koop is en ook eens over de verzekeringsmuur heen kijken. We willen de door de werkgever en werknemers gewenste appels (zoals pensioen) en peren (zoals opleidingsvoorzieningen) met elkaar kunnen vergelijken. Vervolgens proberen we onze producten en diensten zo goed mogelijk af te zetten binnen het totaal van EB-behoeften van de klant.
Doelgroep
De kennisbehoefte ligt natuurlijk bij het assurantie-intermediair dat zich wil bekwamen in meer dan alleen een verzekeringsoplossing. Direct daaraan gekoppeld willen verzekeraars EB-kennis ontwikkelen, om beter aan te sluiten op de afzet via hun intermediair.
Daarnaast willen aanbieders van verdere EB-dienstverlening hun kennis verbeteren om hun specifieke diensten beter te laten aansluiten op de verzekeringen (of om deze wellicht zelfs te verdringen). Daarbij kan worden gedacht aan: arbodiensten, bureaus op het gebied van preventie en reïntegratie bij verzuim, arbeidsvoorwaardenadviseurs, consultants voor human-resourcemanagement, accountants, salarisadministrateurs, ziekenfondsen en pensioenfondsen.
Aanbod
Wat is er in de opleidingsmarkt te koop? Natuurlijk kan in een kort artikel niet alles worden belicht, maar toch kan met een ‘quick scan’ een beeld worden geschetst van de opleidingsmogelijkheden.
Congres en seminar
Het onderwerp EB is al langere tijd ontdekt door de congresfabrieken. Potentiële deelnemers aan dergelijke congressen worden ‘suf gemaild’ en worden op een congres onthaald op een keur van sprekers, die elk vanuit hun aandachtsgebied het onderwerp belichten. Enerzijds is dat een manier om snel veel te weten te komen. Anderzijds speelt het feit dat alle sprekers weten dat zij ook voor concurrenten spreken. De presentaties worden daarop afgestemd, omdat men ‘een aap niet wil leren klimmen’. Diepgaande kennis kan daar dus niet worden verwacht.
Maatschappijtraining
Sommige maatschappijen willen het door hen uitverkoren intermediair helpen op de weg naar employee-benefits. Dit doen zij door op maat gemaakte opleidingsprogramma’s. Voordeel daarvan is de persoonlijke aandacht en het goed aansluiten op de opleidingsbehoefte. Nadelen zijn het eenzijdige van de opleiding en het gegeven dat maatschappijen dit dure instrument voor relatiemanagement alleen nog inzetten bij de zéér grote toprelaties.
Training door standsorganisatie
In potentie is dat dé manier om het assurantie-intermediair te bedienen. De eigen belangenvereniging stelt de opleiding samen, gebaseerd op de grootste gemene deler van de opleidingsbehoefte van de aangesloten leden. De macht van de standsorganisatie zorgt ervoor dat zij uit elk vakgebied specialisten bereid vinden om ‘ongekleurd’ (delen van) de opleiding te verzorgen. Nadeel is het ontbreken van maatwerk, omdat de opleiding immers op de grootste gemene deler is gebaseerd. Tot nu toe heeft alleen de NVA een dergelijke leergang in haar opleidingsprogramma.
SVV-cursus
Een cursus die specifiek gericht is op employee- benefits wordt nu ontwikkeld door de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV). De introductie daarvan staat gepland voor het komende najaar. Een mix van maatschappijen en assurantietussenpersonen werkt, onder toezicht van de SVV, aan een cursus die aan alle aspecten van employee-benefits aandacht schenkt. Het heeft er alle schijn van dat in die cursus – waarbij ook vertegenwoordigers van de standsorganisaties zijn betrokken – dé kennismix voor EB wordt verwerkt.
Gezond verstand
Los van de aandachtsgebieden draait het bij employee-benefits bij de advisering en dienstverlening natuurlijk om gezond verstand. Want hoe goed het kennisniveau door opleiding of training ook is, het echte succes staat of valt met de manier waarop adviseur en aanbieder kunnen luisteren naar hun klant. Dat luisteren naar de klant blijft natuurlijk ook in EB dé sleutel om maatwerk te leveren.
bij Amev Pensioen & Zorg, lid van diverse commissies bij SVV en SEA alsmede docent ZW/WAO/Arbo bij de employee-benefits leergang van de NVA.

Reageer op dit artikel