nieuws

Opleiding makelaar in hypotheken uitgesteld

Archief

De opleiding tot makelaar in hypotheken, die Cabout Hypotheekformatie deze maand als eerste in Nederland zou beginnen, is voorlopig uitgesteld. Traag handelen van de Vereniging van Kamers van Koophandel is volgens Cabout de oorzaak van de vertraging.

Met de eerste opleiding tot makelaar in hypotheken wil Cabout Hypotheekformatie de weg naar de beëdiging in betere banen leiden. Die weg eindigt met het afleggen van een (mondelinge) proeve van bekwaamheid voor een toetsingscommissie van de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK). Verdere eisen zijn onafhankelijkheid en het bezitten van de titel makelaar onroerend goed.
Mede op verzoek van het Genootschap van Makelaars in Hypotheken zou de VVK nieuwe toetsingscriteria opstellen, die meer aandacht schenken aan financial planning en minder aan kennis van onroerend goed. Vooralsnog zijn de nieuwe criteria echter nog niet geformaliseerd. “En dus heeft onze opleiding nog weinig zin”, aldus office-manager Erica Wortel van Cabout. “Onze opleiding sluit namelijk naadloos aan bij de nieuwe toetsingscriteria voor de latere vaktest. Maar zolang die criteria in de praktijk nog niet door de VVK worden gehanteerd, hebben de cursisten er weinig aan.”
Cabout heeft daarom besloten de opleiding tot makelaar in hypotheken niet in januari te laten beginnen. Gehoopt wordt op een start in mei of juni. Bij Cabout hadden zich al tweehonderd cursisten ingeschreven voor de opleiding. “Gigantisch”, aldus Wortel, “zeker als je bekijkt dat Nederland momenteel maar dertig beëdigde makelaars in hypotheken telt.”

Reageer op dit artikel