nieuws

OPF bepleit optimale marktwerking in pensioenen

Archief

De organisatie voor ondernemingspensioenfondsen OPF heeft bij betrokken bewindslieden gepleit voor een optimale marktwerking in de pensioensector, met het oog op een efficiënte uitvoering van pensioenregelingen.

Dit betekent onder meer: concurrentie op gelijke voorwaarden en de mogelijkheid van bundeling van pensioenuitvoering met het oog op schaalvoordelen, aldus de OPF.
Het Verbond van Verzekeraars heeft zich uitgesproken voor afschaffing van de ‘gedwongen winkelnering’ door bedrijfstakpensioenfondsen. Het OPF laat het oordeel over het principe van de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen over aan de Stichting van de Arbeid.
(Voor de visie van het Verbond op de pensioenmarkt: zie pag. 6)

Reageer op dit artikel