nieuws

Openheid

Archief

ING-dochter Nationale-Nederlanden heeft deze week bekend gemaakt te zullen breken met het verleden inzake haar captivebeleid

Na jarenlange absolute radiostilte over dit heikele onderwerp heeft NN-directievoorzitter Bert Richaers besloten om enige opening van zaken te geven over de 68 ‘concern-assurantiekantoren’ die de markleider in eigendom heeft verworven. Een verrassende maar nochtans logische stap gezien de marktontwikkelingen. In hoeverre het besluit van Richaers is ingegeven door een omslag in het ‘Denken, durven, doen’ van het concern is de vraag. Een aansporing op zijn uitgelekte besluitvorming is ongetwijfeld de op handen zijnde Europese richtlijn voor assurantietussenpersonen met onder meer de verplichting om aandelenparticipaties van 10% of meer door verzekeraars bekend te maken. De eis tot openbaarmaking van aandelenverhoudingen die de NVA haar leden vanaf volgend jaar oplegt, zal evenzeer een rol hebben gespeeld in zijn besluitvorming. Voorts zullen de activiteiten van AssurantieMagazine gericht op het blootleggen van captives van verzekeraars en overige financiële instellingen niet onopgemerkt zijn gebleven. Met name de laatste jaren heeft AM zich nadrukkelijk sterk gemaakt voor (meer) transparantie in de eigendomsverhoudingen tussen verzekeraars en assurantiekantoren, niet in de laatste plaats door introductie van de AM CaptiveGids. De consument mag weten wie hij om verzekeringsadvies vraagt. Dat lang niet iedereen daarnaar vraagt, laat zich verklaren door onwetendheid. Dat neemt niet weg dat de consument alle recht heeft op deze informatie. Immers, bij volledige openheid over eigendomsverhoudingen tussen verzekeraaers en tussenpersonen kan er sprake zijn van een level playing field voor ‘koning klant’. Met de voorgenomen openbaarmaking van het aantal captives, hun medewerkers en het premiebelang voor het NN-concern, heeft Richaers dan ook een stap in de goede richting gezet. Toch gaat zijn besluit nog niet ver genoeg, zelfs niet voor ‘eigen’ assurantiekantoren. Met de tussenpersonenorganisaties concludeert menigeen onder hen dat de tijd voorbij is om ‘spastisch’ te blijven reageren op de aanhoudende vraag naar transparantie. Toch heeft Richaers daar kennelijk moeite mee, gelet op de geheimzinnigheid waarmee de bijeenkomst voor de concern-assurantiekantoren in Den Haag werd omgeven. Op straffe van sanctiemaatregelen kregen de directieleden van de captives een spreekverbod naar de media opgelegd. Verder werd een geplande toelichting aan de pers op het laatste moment afgeblazen. Transparantie van het captivebeleid houdt kennelijk nog geen openheid daarover naar de media in. Wellicht dat Richaers zijn woorden in het eigen personeelsblad ter harte wil nemen: “Maar de nieuwe koers van NN vraagt – zo blijkt – een bredere kijk op de dingen”. Een bredere kijk op het verstrekken van informatie hoort daar zeker bij! Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel