nieuws

Opbrengst lijfrentekoopsommen verschilt sterk

Archief

Er zijn grote verschillen in de opbrengst van lijfrentekoopsomverzekeringen.

Een koopsompost ad f 11.268 met uitkering bij leven, blijkt bij een looptijd van 20 jaar bij de ene verzekeraar f 16.000 meer aan gegarandeerd kapitaal op te leveren dan bij een andere verzekeraar.
Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek in MoneyWiser van 21 februari. Het weekblad publiceert een overzicht van de koopsomaanbiedingen dit jaar van 36 verzekeraars.
De koopsom is f 11.268 resp. f 5.634. Drie soorten koopsomverzekering zijn vergeleken: met uitkering bij leven, met uitkering bij leven met restitutie bij eerder overlijden, en met een gemengde verzekering.
Weergegeven is het garantiekapitaal bij 15 jaar en bij 20 jaar looptijd, plus het rendement in %.
Bij de koopsom ad f 11.268 met een looptijd van 20 jaar is het hoogste gegarandeerde bedrag:
– bij de uitkering bij leven: f 50.172 (Hooge Huys);
– bij de gemengde verzekering: f 45.094 (Robein);
– bij leven met restitutie bij eerder overlijden: in geval van 90% restitutie f 47.906 (Hooge Huys) en in geval van 100% restitutie f 47.440 (Robein).

Reageer op dit artikel