nieuws

Op veel polissen staan nog geen euro’s

Archief

Veel verzekeraars vermelden bedragen op polissen nog niet in euro’s. Dit ondanks het ‘dwingend advies’ van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) om vanaf 1 januari 2001 niet alleen in guldens maar ook in euro’s bedragen te vermelden op externe documenten.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van een nulmeting die in januari heeft plaatsgevonden. “De grotere verzekeraars voldoen inmiddels al wel aan het advies. De middelgrote en kleine verzekeraars geven aan dat vóór 1 april te gaan doen”, vertelt PVK-woordvoerder Loek van Daalen
Ter gewenning moet op alle relevante externe documenten, dus zeker ook op polissen, de euro naast de gulden verschijnen. De Pensioen- & Verzekeringskamer schreef juli vorig jaar in een brief aan betrokkenen: “Voor een vloeiende overgang van gulden naar euro achten wij het nodig dat u vanaf 1 januari 2001 op alle relevante externe documenten naast bedragen in guldens gewenningsinformatie in euro’s verstrekt.”
Op diezelfde datum moet de aanpassing (inclusief testen) van alle programmatuur zijn afgerond. Over dit onderdeel kan Van Daalen nog geen uitsluitsel geven. “De vragenlijst moest voor 15 januari ingevuld zijn. Vervolgens moet er achteraan gebeld worden. Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd. De verwachting is dat we eind deze maand kunnen rapporteren over de stand van zaken en de voortgang bij de verzekeraars.”
Andere inlichtingen die verzekeraars en pensioenfondsen moeten verstrekken betreffen de data van proefconversies van zowel de huidige portefeuille als de historische gegevensbestanden. Verder worden vragen gesteld over noodmaatregelen en de afhankelijkheid van derden.
Deze nulmeting is de eerste van drie branchebrede toezichtsonderzoeken die de Pensioen- & Verzekeringskamer dit jaar zal uitvoeren. Volgende peildata zijn 1 mei en 1 september.

Reageer op dit artikel