nieuws

‘Op advieskwaliteit intermediair valt nog heel wat aan te merken’

Archief

De advieskwaliteit van het intermediair laat nog te wensen over. Tussenpersonen die zijn aangesloten bij de NVA of NBVA onderscheiden zich op dit punt niet van het ongeorganiseerde intermediair, blijkt uit een recent gehouden onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond benaderde 161 tussenpersonen, van wie 139 telefonisch en 22 via een bezoek aan kantoor, voor een spaarproduct. De helft van de tussenpersonen is lid van de NVA of NBVA.
Drie proefpersonen wilden voor hun (klein)kind een belastingvrij product tegen een maandinleg van f 50 hebben, zonder daarbij enig risico te lopen. Bijna 90% van het intermediair (110 kantoren) adviseerde desondanks een beleggingsverzekering, waarbij wél risico wordt gelopen. Veel kantoren gaven daarbij de voorkeur aan een mixfonds (obligaties, aandelen en o/g). Door deze mix was er volgens hen nauwelijks sprake van risico. “Opvallend was het gemak waarmee de meeste adviseurs het risico wegwimpelden”, aldus de Consumentenbond.
Afkoopwaarde
Zeven tussenpersonen adviseerden een spaarpolis met belegging in vastrentende waarden, zodat de deelnemer geen enkel risico loopt. Niet één assurantiekantoor vroeg de proefpersoon in hoeverre de mogelijkheden van rente- en dividendvrijstelling al volledig waren benut. Ook kwam in geen enkel adviesgesprek aan de orde welk deel van de premie-inleg wordt ingehouden aan (administratie)kosten.
Over een ander gevoelig onderwerp, de hoogte van de afkoopwaarde van de spaarverzekering, gaven de meeste tussenpersonen eveneens onvoldoende inzicht. “De meeste adviseurs draaiden om de vraag heen”, aldus de Consumentenbond. Eenderde zou hebben geantwoord met “niets”, “bijna niets”, en “niet veel”. De Consumentenbond: “Dat is in elk geval beter dan die elf adviseurs die vertelden dat de proefpersoon gewoon zijn geld terugkrijgt en ook nog wat rente.” Volgens de bond schiet de consumentenvoorlichting over afkopen nog aan alle kanten te kort.”
Aantal verzekeraars
Op de vraag met hoeveel maatschappijen zaken wordt gedaan, was een kwart van de georganiseerde kantoren erg vaag. Niet-georganiseerde kantoren waren daarin opener, aldus de bond. Twee kantoren melden zonder meer met één verzekeraar samen te werken. Gemiddeld hebben tussenpersonen drie tot vier maatschappijen in portefeuille, meent de Consumentenbond. “Een stuk minder dan ze doen voorkomen.”
Van de genoemde spaarverzekeringen was het ABC-plan van Amev favoriet: dit product werd door drie van de tien genoemd. Ook werden het Kinderspaarplan van Aegon en de studieverzekering van NN vaak aangeboden.
Over de (hoogte van de) provisie was het intermediair vaag. “Het merendeel liet het na om te vertellen hoe de vork in de steek zit”, aldus de bond. De meeste adviseurs antwoordden dat er geen kosten aan het advies zaten; 21 van hen zeiden dat hun beloning via de verzekeraar was geregeld. Een enkeling was bereid open kaart te spelen.

Reageer op dit artikel