nieuws

OOM: ziektekostenpolis voor langdurig reizen en verblijven in buitenland

Archief

OOM Verzekeringen heeft begin deze maand haar pakket internationale ziektekostenverzekeringen sterk uitgebreid door de start van OOM Global Care NV. Waar OOM tot dusverre vooral voor ouderen (en dan met name overwinteraars in Spanje) een ziektekostenoplossing bood, betreft het nieuwe polispakket allerlei situaties.

Binnen het bestek van OOM Global Care is de wereld in drie (premie)regio’s ingedeeld: regio A, waar de kosten van gezondheidszorg hoger zijn dan in Nederland, regio B (even duur als ons land) en regio C (kostenpeil ligt lager dan in Nederland). Er bestaan vier polisvormen:
Global Youth, voor jongeren tot 35 jaar met een vaste verblijfplaats in het buitenland. Hierbij kan worden gedacht aan jongeren die tijdelijk in het buitenland studeren, stage lopen of bij familie verblijven, en ook jongeren die in het buitenland werken (au-pairs). Maximale verzekeringsduur is 2 jaar;Global Traveller, voor (wereld)reizigers tot 60 jaar zonder vaste verblijfplaats. Behalve voor toeristen die een wereldreis maken, is deze verzekering ook gericht op mensen die beroepsmatig reizen, zoals journalisten. Maximale duur 2 jaar. Een bijzonder aspect is (uitgaande van de indeling van de wereld in drie premie-regio’s), dat de klant per kwartaal de dekking op de te bezoeken regio kan afstemmen;Global International, voor personen die voor een periode van maximaal 2 jaar in het buitenland verblijven en niet vallen onder de Global Youth- of Global Traveller-polis, dus mensen jonger dan 60 jaar met een vaste verblijfplaats;Global Citizen, voor personen die langer dan 2 jaar in het buitenland wonen of verblijven. De eindleeftijd van de verzekering is 50 jaar. Ook daarna kan men bij de OOM verzekerd blijven, want zij heeft zich verplicht om in dat geval via de ziektekosten-onderlinge een alternatief produkt aan te bieden.Extra dekkingen
Omdat Global Citizen vooral is gericht op degenen die voor een lange periode buiten Nederland verblijven kent deze een bredere dekking dan de andere ‘Globals’. Van de eerstgenoemde drie polisvormen, die bedoeld zijn voor mensen die gedurende relatief korte tijd (minder dan twee jaar) in het buitenland verblijven, zijn de dekkingsonderwerpen identiek. De extra’s van de Global Citizen zijn: logopedist, psychotherapie, preventief onderzoek, revalidatie dagbehandeling, alternatieve geneeswijzen, kaakchirurg en voorts zwangerschap en bevalling alsmede abortus provocatus.
Premiestelling
De premies van de Global Care-produkten zijn afhankelijk van leeftijd, leefsituatie, reisdoel, verblijfsduur en regio van verblijf. Men kan kiezen voor een eigen-risicobedrag van f 500, f 1.000 of f 2.000.
Behalve de basisverzekering kan men zich ook via extra modules bijverzekeren. Dit geldt voor dekkingen van repatriëring, opsporings- en reddingsoperaties, molest en het vervoer van het stoffelijk overschot. Voorts kan een ongevallendekking worden gesloten ten bedrage van 1 gulden per dag per f 1.000 verzekerd bedrag.
Verzwaarde risico’s
Behalve de OOM Global Care-polissen heeft de onderlinge OOM nog immer ziektekostenpolissen voor verzwaarde risico’s. Het gaat daarbij om zowel tijdelijke als doorlopende verzekeringen.
De tijdelijke verzekering is bedoeld voor inkomende en uitgaande reizigers. De verzekering wordt in principe voor 12 maanden gesloten, doch dit kan ook voor aanzienlijke kortere perioden (minimaal 30 dagen). De doorlopende verzekering is bedoeld voor personen die langdurig in het buitenland verblijven, en bij wie normale acceptatie vanwege hun leeftijd, leefsituatie of gezondheidstoestand moeilijkheden oplevert. Een belangrijke groep hierbij is die van de pensionado’s, Nederlanders die na hun pensionering in het buitenland gaan wonen. Voor beide polisvormen geldt, dat de premie wordt berekend op grond van de verpleegprijs per dag en dat deze voorts afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde.

Reageer op dit artikel