nieuws

OOM pakt ontwikkeling en vernieuwing produkten aan

Archief

De verzekeraar voor zwaardere risico’s OOM komt met diverse nieuwe produkten of produktverbeteringen. De De aan Aegon gelieerde maatschappij heeft dit laten weten bij de presentatie van haar (goede) resultaten.

OOM wil de internationale ziektekostenverzekeringen met modulaire opbouw die vorig jaar zijn ingevoerd, completeren met een reisverzekering. De Haagse verzekeraar zegt het pakket medische verzekeringen te zullen uitbreiden met een internationaal aov-produkt. Voorts wordt aandacht gegeven aan de vernieuwing van de brandportefeuille door produkten toe te snijden op specifieke doelgroepen en risico’s, aldus OOM.
Resultaten
De maatschappij behaalde vorig jaar een omzet van f 26,1 (24,5) mln, een stijging van 6,8%. Het bruto premie-inkomen steeg met 7,7% naar f 22,0 (20,4) mln, waarvan het leeuwendeel uit ziektekosten: f 13,8 (12,9) mln. De premies uit de verzekering van brand- en vandalisme-risico’s beliepen f 8,1 (7,3) mln, en de groot molest-tekening omvatte f 0,1 (0,2) mln.
Het technisch resultaat groeide naar f 6,9 (5,1) mln. Exclusief beleggingsopbrengsten was dat ruim f 3,2 (2,0) mln, aldus OOM, met name door de resultaten in de ziektekostentekening. De netto winst kwam uit op f 6,2 (4,7) mln.

Reageer op dit artikel