nieuws

OOM lanceert ziektekostenpolis voor 70-plussers uit het buitenland

Archief

OOM heeft de Global Visitor 70+ gelanceerd, een ziektekostenpolis voor 70-plussers die tijdelijk in ons land zijn.

OOM – de aan Aegon gelieerde verzekeraar voor bijzondere risico’s – had al een Global-Visitorpolis die uitsluitend kon worden gesloten voor mensen onder de zeventig jaar. De 70-plus-variant is, net als de bestaande polis, bedoeld voor mensen die in het buitenland wonen en die tijdelijk in (onder meer) ons land verblijven. Bijvoorbeeld geëmigreerde Nederlanders die familie bezoeken. De verzekerde is niet aan ons land of aan een vaste verblijfplaats gebonden. De dekking heeft namelijk betrekking op Europa, Azoren, Algerije, Canarische Eilanden, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Madeira, Marokko, Syrië, Tunesië, en Turkije, maar met uitzondering van het (ei)land waar de verzekerde zijn domicilie heeft. De maximale verzekeringsduur is drie maanden.
Dekking
De verzekering geeft een uitgebreide dekking tegen de kosten van klinische en niet-klinische medische behandelingen, tandheelkundige behandelingen als gevolg van een ongeval (maximaal / 750 per verzekerde per looptijd), geneesmiddelen, ziekenvervoer en second-opinion. Bij deze kosten geldt een maximale vergoeding van twee keer de geldende tarieven in Nederland.
Ook worden de kosten vergoed van noodzakelijke transplantaties van huid, hoornvlies, beenmerg hart en lever, de kosten van nierdialyses, en de kosten voor een plastisch chirurg, mits deze behandelingen een gevolg zijn van een ongeval.
Indien de verzekerde op de einddatum van de verzekering is opgenomen in een ziekenhuis, worden de opnamekosten eventueel vergoed tot dertig dagen na de einddatum.
De Global Visitor 70+ geeft geen dekking voor kwalen, klachten, en aandoeningen en afwijkingen die (bekend of onbekend) bestonden bij het sluiten van de polis. Ook is er onder meer geen dekking voor kosten (bijvoorbeeld voor oogafwijkingen en nieraandoeningen) die verband houden met suikerziekte (diabetes mellitus) en voor kosten als gevolg van gal- en nierstenen.
Extra’s en premies
Bij overlijden geeft de verzekering dekking voor het vervoer van het stoffelijk overschot inclusief de kist. De vergoeding bedraagt maximaal f 20.000 per overledene.
De polis geeft ook dekking voor verlies of diefstal van officiële reisdocumenten. Per verzekerde wordt maximaal f 250 vergoed.
De premie voor de Global Visitor 70+ is afhankelijk van de leeftijd. Voor verzekerden tot tachtig jaar geldt een premie van / 7.50 per dag per verzekerde. Verzekerden van tachtig jaar en ouder betalen f 12,50 per dag.

Reageer op dit artikel