nieuws

OOM doet proef met directe verkoop en schadebehandeling via Internet

Archief

OOM Verzekeringen, de aan Aegon gelieerde verzekeraar van buitengewone risico’s, is afgelopen week op Internet gestart met de verkoop van ziektekostenverzekeringen voor studenten die in het buitenland op stage gaan. Alle handelingen die voor dit product noodzakelijk zijn, lopen via Internet. Als de distributiemethode aanslaat, wordt het productaanbod uitgebreid.

Studenten die van plan zijn om binnenkort een stage in het buitenland te aanvaarden en een bijpassende ziektekostenverzekering nodig hebben (desgewenst met bagage- en ongevallendekking), kunnen deze met enkele eenvoudige muisklikken aanschaffen op de website van OOM Verzekeringen (www.oominsurances.com). De verzekering wordt exclusief op Internet aangeboden. Dit geldt ook voor alle andere handelingen die verricht worden na aanschaf. Ook de schademeldingen lopen via de website. Alle correspondentie die afkomstig is van de Internet-pagina’s wordt verwerkt door een aparte afdeling van OOM. De nieuwe distributiemethode is een proef en loopt in ieder geval tot het einde van dit jaar.
Intermediair
Niet alleen de belangstelling onder studenten voor de ‘Global Studentenverzekering’ en de ervaring met de administratieve afhandeling van ‘web-verzekeringen’ bij OOM zelf zullen straks de levensvatbaarheid van de nieuwe distributiemethode bepalen. Ook de reactie van het intermediair waar OOM mee samenwerkt, telt mee in de evaluatie, zo meldt Ellen Twickler, woordvoerster van de Haagse verzekeraar.
“Gezien de doelgroep en het product heeft OOM gekozen voor een zo direct mogelijke vorm van distributie. Wij denken dat studenten zelf hun zaakjes willen regelen, zodat we de zijstap via het intermediair hebben overgeslagen. Het medium Internet is natuurlijk ook uitermate geschikt voor zulke distributie. Daarentegen is het niet ondenkbaar dat we in de toekomst een methode vinden waarmee de adviesfunctie van het intermediair in de nieuwe distributie ingepast wordt”, aldus Twickler. OOM heeft het eigen intermediair, NVA en NBVA voor de zekerheid van te voren op de hoogte gesteld van de Internet-plannen.
Voorlopig zegt OOM de nieuwe verzekeringsvorm en dito distributiemethode niet al te breed onder de aandacht te willen brengen. “Het is nog maar een proef, dus we willen niet dat het hier nu al storm gaat lopen. Wel zullen we enige ondersteunende reclame gaan maken in door studenten gelezen media en natuurlijk op Internet”, aldus de woordvoerster. De verzekeraar zegt op basis van de uitkomsten van de huidige proef te zullen besluiten of ook andere producten via Internet aangeboden gaan worden. “Daarbij denken we met name aan onze overige ziektekostenverzekeringen”.
Lagere premie
De buitenlandstageverzekering van OOM lijkt sterk op de reeds bestaande ‘Global Youth’-polis, een ziektekostenverzekering voor jongeren die zich op een vaste verblijfplaats in het buitenland bevinden. De nieuwe polis onderscheidt zich echter op een aantal punten. Zo wordt de stageverzekering uitsluitend aangeboden aan studenten (maximale leeftijd 29 jaar in plaats van 35 jaar bij Global Youth). Bovendien moet de verzekerde bij een Nederlandse onderwijsinstelling staan ingeschreven en Nederlands ingezetene zijn.
De stageverzekering kent daarnaast een specifieke (gemaximeerde) dekking voor tandartskosten en voor kosten in geval van complicaties bij zwangerschap en bevalling. Van de stageverzekering bedragen de verpleegkosten per dag in regio A (VS, Canada, Japan, Hong Kong en Zwitserland) f 3.000, in regio B (Europa, Midden- en Nabije Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland, Zuid- en Midden-Amerika, Caribisch gebied en Singapore) f 2.000 en in regio C (rest van de wereld) f 1.000. De premie is bovendien verhoudingsgewijs iets lager dan die van de Global Youth-polis. Volgens OOM omdat er bij dit nieuwe product vaak sprake is van kortere verzekerde periodes.
Het financiële voordeel dat de nieuwe distributievorm in zich herbergt, heeft op dit moment nog geen invloed op de premie. “Wellicht komt daar in de toekomst verandering in, zodra we meer ervaring met het medium hebben en we zien hoe de rest van de markt reageert op ons initiatief”, aldus Twickler. De belangrijkste concurrenten van OOM op het gebied van deze ziektekostenverzekering zijn Goudse Verzekeringen en Europeesche.
Snelle transacties
De premiebetaling van de Global Studentenverzekering geschiedt met behulp van een machtiging die op de website ingevuld dient te worden, ofwel via een acceptgiro die de student op de website, per post of per fax kan aanvragen. Binnenkort moet het ook mogelijk worden om de premie direct van een creditcard te laten afschrijven. “Dit snelle medium vraagt om transacties met een zelfde snelheid”, verklaart Ellen Twickler. Het ontbreken van een aanvraagformulier met handtekening is volgens haar geen probleem voor OOM. “De verzekering wordt pas geaccepteerd, nadat de premie is ontvangen.”
Voor de student die zich halverwege het aanvraagformulier afvraagt wat er allemaal kan gebeuren met de persoonlijke gegevens over diens gezondheid die hij via Internet moet versturen, heeft OOM op de website zelf enkele geruststellende woorden. Zo zegt de maatschappij gebruik te maken van een geavanceerd beveiligingssysteem (SSL geheten). Hiermee worden alle gegevens van de verzekerde gecodeerd opgeslagen op een ‘Secure Server’, aldus OOM.
OOM Verzekeringen is een zelfstandige onderneming, maar door de inkoop van facilitaire (management)zaken verbonden aan Aegon.
Binnenkort kunnen studenten hun ziektekostenverzekering van OOM niet alleen online aanschaffen, maar ook direct betalen met hun creditcard.

Reageer op dit artikel