nieuws

OOM boert slechter in de brandsector

Archief

OOM had vorig jaar in de brandsector een sterk verslechterd resultaat als gevolg van grote branden in strandtenten en in sexhuizen.

OOM, de verzekeraar voor speciale risico’s, had in 1999 een totaal verdiende premie van f 26,4 (25,6) mln. Hiervan was f 17,2 (16,2) mln terug te voeren op de ziektekostenverzekeraar OOM Global Care. Een bedrag van f 9,1 (9,2) mln was terug te voeren op OOM Schadeverzekeringen die de branches brand, vandalisme, ongevallen en arbeidsongeschiktheid voert. Bij OOM Molest was het premie-inkomen f 0,09 (0,10) mln. Bij deze kleine verzekeraar voor ‘groot-molest’ is een fluctuatie in het inkomen gebruikelijk. “De kortlopende polissen worden gesloten door mensen – bijvoorbeeld journalisten en hulpverlenende medici – die naar brandhaarden vertrekken. Het ene jaar is dus het andere niet”, zegt directeur Jelle Visser. “Vorig jaar ging het bijvoorbeeld vooral om mensen die naar Albanië gingen.” De totale omzet van OOM (premie en interest) kwam uit op f 31,0 (29,7) mln.
Resultaten
Het technisch resultaat na interest kwam bij de ziektekostenverzekeraar uit op f 1,3 (1,4) mln en bij de molestverzekeraar op f 21.000 (44.000). Bij de schadeverzekeraar daalde het resultaat van f 2,2 mln naar f 1,3 mln. De daling is geheel te wijten aan de sector brand en vandalisme. “Het ging daarbij voornamelijk om branden in strandtenten en om schades op de Relaxpolis, onze speciale polis voor ‘relaxhuizen'”, zegt Visser.
Het totale technisch resultaat na interest op eigen vermogen bedroeg f 6,8 (7,4) mln. Het resultaat na belastingen kwam uit op f 5,2 (5,7) mln.

Reageer op dit artikel