nieuws

OOM biedt grensarbeiders oplossing

Archief

OOM Verzekeringen heeft de Global Traveler-verzekering opengesteld voor grensarbeiders die in het buitenland werken en in Nederland wonen.

Door het nieuwe zorgstelsel vallen zij onder het sociale stelsel van het werkland en hebben ze geen recht meer op de basisverzekering. “Velen hadden een particuliere verzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar, maar deze zijn per 1 januari beëindigd”, stelt OOM.
De grensarbeiders kunnen zich nu particulier verzekeren in het buitenland. OOM: “Deze verzekeringen zijn echter veelal erg duur en bovendien gericht op medische consumptie in het buitenland, terwijl ze veelal gebruik maken van Nederlandse zorgverleners.”
Tussen wal en schip
OOM biedt de grensarbeiders de Global Traveler-ziektekostenverzekering met als verzekerde regio Nederland. Er is kostprijsdekking voor ziektekosten in Nederland en gedurende dertig dagen in het buitenland. De verzekering kan tot de leeftijd van 65 jaar worden gesloten. De normale (medische) acceptatieprocedure wordt gevolgd.
De oplossing van OOM is alleen voor grensarbeiders die tussen wal en schip dreigen te vallen, omdat voor hen de regeling van CZ als orgaan van de woonplaats niet opgaat. “Bij die regeling zijn mensen die in Nederland wonen en over de grens werken in het werkland verzekerd tegen ziektekosten en betalen daar premie. Zij kunnen zowel in het werkland als in Nederland gebruikmaken van zorg. Het gaat daarbij om een verplichte verzekering in het werkland, bijvoorbeeld een ziekenfonds. Als een werknemer bijvoorbeeld door het overschrijden van de loongrens niet meer van rechtswege verzekerd is, moet hij zich particulier verzekeren. Het nadeel van een dergelijke verzekering in het werkland, is dat deze gericht is op zorgconsumptie in het werkland en niet in woonland”, licht directeur Jelle Visser toe.

Reageer op dit artikel