nieuws

Ook Zwitserleven stuurt zelf UPO

Archief

Zwitserleven gaat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) per 1 maart rechtstreeks aan verzekerden versturen.

Veel tussenpersonen zijn niet te spreken over de werkwijze van diverse pensioenverzekeraars die de klant zelf over hun collectieve pensioen informeren. Die verzekeraars stellen dat dit voortvloeit uit de Pensioenwet. Ook Zwitserleven is nu die mening toegedaan: “De wet stelt stringente eisen aan de informatieplicht en tijdige betaling van de premienota’s door uw relaties”, meldt de maatschappij aan het intermediair. “Wij zijn van mening dat hierdoor een wijziging van de verzending van de financiële stukken noodzakelijk is.” Het intermediair krijgt wel kopieën van de verzonden stukken, waaronder ook de polissen.
De AFM heeft de zaak bestudeerd en is van mening dat het versturen van UPO’s ook uitbesteed kan worden (zie elders in dit blad).

Reageer op dit artikel