nieuws

Ook waarschuwing faillissementen Duitse zorgverzekeraars

Archief

Ratingbureau Fitch verwacht niet alleen mogelijke nieuwe faillissementen onder Duitse levensverzekeraars, maar sluit financiële problemen bij ziektekostenverzekeraars in Duitsland evenmin uit

Daarbij verwijst het bureau vooral naar de verslechterde financiële positie van zorgverzekeraars als gevolg van het forse waardeverlies van de beleggingsportefeuille door de wereldwijde crisis op de aandelenmarkt. Het verlies voor de gehele sector wordt geraamd op € 3 à € 5 mld. Zes ziektekostenverzekeraars zouden inmiddels volledig hebben ingeteerd op het eigen vermogen. De kans dat voor (één van) hen een beroep moet worden gedaan op vangnetverzekeraar Medikator is volgens het ratingbureau dan ook volop aanwezig. Daarnaast moeten verzekerden rekening houden met forse premieverhogingen.

Reageer op dit artikel