nieuws

Ook voor Terminus zijn er grenzen: pizza-koerier en taxi groot risico

Archief

Zelfs voor een autoverzekeraar als Terminus zijn er grenzen. In het jaarverslag 1995 waarschuwt de gespecialiseerde maatschappij dat voor specifieke doelgroepen de grenzen van de verzekerbaarheid zijn bereikt.

Tot de doelgroepen die de ‘gele kaart’ van Terminus hebben gekregen, behoren taxi’s, koeriersdiensten, en ongeveer 50 verzekerde pizza-bezorgers. Zij zijn in de ogen van Terminus de grootste boosdoeners, omdat zij regelmatig veroorzakers van schade zijn.
Deze categorieën weggebruikers dienen derhalve “een mentaliteitsverandering” te ondergaan, willen zij ook op langere duur een verzekerbaar risico vormen.
“Het wordt anders immers ook voor Terminus moeilijk deze groepen de mogelijkheid te blijven bieden zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.”
De uitgekeerde schadelast van Terminus steeg vorig jaar tot f 12,7 (10,6) mln. Hiervan kwam een groter deel voor rekening van herverzekeraars: f 3,6 (1,4) mln. Het aantal schaden daalde met 3% en de letselschade nam af met 5%.
Buitengewone bate
Terminus leed vorig jaar een bruto verlies van f 0,8 (+1,2) mln. Dankzij een buitengewone bate van f 1,1 mln, resteerde een winst na belastingen van f 0,2 (0,7) mln.
De buitengewone bate is het gevolg van een andere berekening van de technische voorziening niet-verdiende premie. “Vooral het feit dat thans rekening wordt gehouden met het aandeel van herverzekeraars in de voorziening niet-verdiende premie heeft een forse premievrijval opgeleverd.”
Het sluiten van een dekking voor rechtsbijstand – via SRK – in combinatie met de (verplichte) wa-verzekering heeft Terminus iets meer dan een halve ton premie opgeleverd. Voor de brandverzekering – via een pool van verzekeraars – was de premie-omzet bijna f 0,2 (0,1) mln.
De kosten groeiden naar f 2,2 (1,8) mln, mede doordat meer geld werd uitgegeven aan acties ter verbetering van het imago van Terminus. Terminus 1995 1994 (in f mln) bruto premie 18,0 16,8 w.v. motorrijtuigen 17,8 16,6 premie eigen rekening 15,5 14,7 bedrijfskosten 5,6 5,0 technisch resultaat-2,0 0 bruto resultaat -0,8 1,2 netto resultaat 0,2 0,7

Reageer op dit artikel