nieuws

Ook verzekering voor computers

Archief

In samenwerking met de Franse organisatie heeft Cigna de Computer Totaal Verzekering ontwikkeld.

De polis dekt schade aan computers, beeldschermen, servers, printers, computertafels en andere onderdelen, vanaf f 500 per stuk, door blikseminslag en overspanning, electromagnetische storingen, bedieningsfouten, en onvoorziene, niet-moedwillige storingen en beschadigingen.
Verlies van computers, informatiedragers en gegevens is gedekt in geval van diefstal, inbraak, roof, sabotage en moedwillige vernietinging. Verder is meeverzekerd: manipulatie van de programmatuur en gegevens door bijvoorbeeld hackers en medewerkers, en schade aan hardware, software en gegevens door virussen.
De dekking geldt binnen het bedrijf, de magazijnen en filialen, en tijdens datatransmissie.

Reageer op dit artikel