nieuws

Ook Unigarant nu op ‘evemententoer’

Archief

Unigarant heeft een Vergader- en Evenementenverzekering op de markt gebracht. Deze verzekering bestaat uit drie, apart te sluiten, onderdelen: annulering, storm, en reis- en ongevallen.

De annuleringsdekking is vooral gericht op de (niet-)aanwezigheid van belangrijke betrokkenen bij het evenement, maar keert ook uit bij annulering wegens een dag van nationale rouw, een nationale ramp of abominabele weersomstandigheden.
Bij de annuleringsverzekering bedraagt de premie als het gaat om één of twee centrale personen 2% van het totale arrangement; voor elke centrale persoon extra bedraagt de aanvullende premie 0,5% van de grondslag.
Storm
De stormdekking is vooral gericht op evenementen op charterschepen en in tenten. Wat betreft de dekking van scheepsevenementen: er wordt niet alleen uitgekeerd bij onvoorziene afgelasting, maar ook als men tussen 9.00 en 21.00 uur niet meer dan twee uur heeft kunnen varen.
De stormdekking dient minimaal twee weken voor de (aanvangs)datum van het evenement gesloten te zijn. De premiegrondslag is afhankelijk van de tijd van het jaar: in de periode mei t/m september bedraagt de premie 1,5% van de totale som van het arrangement, van oktober t/m april is het 4%.
Bagage en ongeval
De reisongevallenverzekering biedt dekking tot f 2.000 voor schade aan reisbagage (o.m. mobiele telefoons, foto-, film- en video-apparatuur) en voor ongevallen tijdens het evenement.
Bij de ongevalsdekking kan worden opgemerkt dat deze uitsluitend geldt voor personen van 18 t/m 65 jaar. Bij overlijden wordt f 25.000 uitgekeerd, bij blijvende invaliditeit f 100.000.

Reageer op dit artikel