nieuws

Ook tweede Aegon-fraudeur krijgt vier jaar cel

Archief

Herre T., zakenpartner van de vorige maand tot vier jaar cel veroordeelde ex-Aegon-directeur Paul V., is door de Almelose rechtbank eveneens tot vier jaar onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld.

De veroordeling is conform de eis van de officier van justitie. De rechtbank acht bewezen dat T. zich tussen 1997 en 2002 samen met V. schuldig heeft gemaakt aan verduistering en valsheid in geschrifte. “Bij het bepalen van de straf neemt de rechtbank in ogenschouw dat verdachte jarenlang in nauwe samenwerking en op geraffineerde wijze met zijn mededader heeft samengewerkt en daardoor op gelijke voet heeft geopereerd. Verdachte verdient daardoor evenveel straf als zijn mededader.”
De fraude werd gepleegd met valse facturen en declaraties, die door T. werden verstuurd en door V. in zijn hoedanigheid van financieel directeur werden betaald. Aegon werd door beiden voor e 18 mln gedupeerd.
Net als bij de uitspraak tegen V. overweegt de rechter dat T. het vertrouwen van de Aegon-bestuurders in grove mate heeft geschonden en de belangen van het concern op grote schaal heeft geschaad. De stelling van T. dat hij niet verantwoordelijk is omdat hij niet van de fraude afwist, wordt verworpen. “Verdachte heeft doelbewust meegewerkt aan het ingenieus ontwikkelde systeem waarmee met sluwheid en vasthoudendheid werd gewerkt om veel geld binnen te halen voor weinig of geen enkele tegenprestatie.”
Zowel V. als T. is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Reageer op dit artikel