nieuws

Ook Robein koppelt koopsom aan EOE-index

Archief

Robein Leven heeft een nieuwe koopsompolis geïntroduceerd via paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en een mailing naar 16.000 relaties. De Robein Beurs Index Polis koppelt zijn rendement aan het koersverloop van de Amsterdamse EOE-index. Soortgelijke koopsommen kwamen kortgeleden ook van de hand van Ohra (AEX + 25%) en Zwitserleven (AEX + 40%).

De Amsterdamse EOE-index is gebaseerd op de aandelenkoersen van 25 grote Nederlandse ondernemeningen. De koopsom – minimaal f 4.000 – van de Beurs Index Polis wordt zonder inhouding van kosten belegd in het EOE-Index Aandelen Fonds van Robein. Dit fonds bestond al voor de Lijfrente Optimaal Polis, de premie-variant van de nieuwe koopsompolis.
Eventuele koerswinsten zijn ook volledig voor de polishouder. Robein zelf verdient aan de dividendopbrengsten en de 1% kosten die in rekening worden gebracht bij verkoop. Dit is bijvoorbeeld het geval als wordt geswitcht van het risicovolle EOE-Index Aandelen Fonds naar een ‘veilige’ liquiditeitenrekening. Dit switchen kan onbeperkt.
De looptijd van de koopsompolis is variabel, met inachtneming van een minimum van vijf jaar. De polis eindigt in principe op 65-jarige leeftijd. Bij eerdere beëindiging, op bijvoorbeeld 60-jarige leeftijd, worden geen extra afkoopkosten in rekening gebracht. Bij eerder overlijden keert Robein in het eerste deel van de looptijd 110% van de poliswaarde uit. Daarna 100%, en ten minste de betaalde koopsom.

Reageer op dit artikel