nieuws

Ook rechtsbijstandverzekeraars aangesloten bij Clearinghuis

Archief

Het Clearinghuis Regresschades is niet langer het exclusieve domein van autoverzekeraars en volmachten. Binnenkort zullen ook de rechtsbijstandverzekeraars SRK, DAS, Arag en NRS hun verhaalsactiviteiten via het Clearinghuis afwikkelen.

Het Clearinghuis Regresschades is een initiatief van een groot aantal schadeverzekeraars: een op webtechnologie gebaseerde marktplaats waar de onderlinge aansprakelijkstelling tussen verzekeraars op vereenvoudigde wijze wordt afgehandeld, om zo de administratieve lasten voor de aangesloten verzekeraars te reduceren en de doorlooptijd te verkorten.
De afwikkeling van verhaalstransacties van rechtsbijstandverzekeraars zal bij het Clearinghuis plaatsvinden op basis van het gemene recht. Dit in tegenstelling tot verzekeraars en gevolmachtigden die binnen het Clearinghuis gebruik maken van de zogenaamde OVS (Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling).
In september 2003 is het Clearinghuis in gebruik genomen, met als aandachtsgebied de automotive sector. Op dit moment is zo’n 75% van de verzekeraars en volmachten aangesloten. In 2006 zullen naar schatting 80.000 regresvoeringen via het Clearinghuis worden afgewikkeld.

Reageer op dit artikel