nieuws

Ook onderzoek naar fraude met levensverzekeringen

Archief

Er komt ook een onderzoek naar de fraudeomvang bij levensverzekeringen.

Dat maakte het Verbond van Verzekeraars bekend tijdens de presentatie van het Deltaplan Aanpak Fraude, dat is opgesteld naar aanleiding van het vorig jaar gehouden onderzoek naar de fraudeomvang bij schadeverzekeringen.
Het sectorbestuur Leven van het Verbond heeft onderzoeksbureau CMC/T11 opdracht gegeven een zelfde onderzoek te doen naar fraude bij levensverzekeringen. De resultaten ervan worden medio dit jaar verwacht.
Een van de maatregelen die verzekeraars overwegen te nemen bij de bestrijding van fraude is de inzet van stemanalyse. Volgens een woordvoerder van het Verbond bevindt dit initiatief zich nog in de studiefase, omdat er nogal wat twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de techniek. Ook juridische aspecten worden onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk wordt de voice stress analyser al met succes toegepast.

Reageer op dit artikel