nieuws

Ook Noord Braband verscherpt productie-eisen consulent

Archief

Noord Braband, de loondienstorganisatie van Delta Lloyd, heeft de productie-eisen voor de ongeveer honderd consulenten verscherpt. Dit jaar moet 35% meer productie gehaald worden dan in 1995.

Vorig jaar draaide het loondienstbedrijf van Noord Braband een schaduwjaar met de nieuwe productie-eisen, in die zin dat de beloning nog op het oude systeem was gebaseerd. Dit jaar zal de beloning ook echt afhankelijk zijn van de behaalde omzet. Voor een gelijkwaardig inkomen wordt een 35% hogere productie gevraagd ten opzichte van de gemiddelde jaaromzet van de jaren 1993, 1994 en 1995.
Volgens commercieel directeur Metze van Noord Braband is het traditionele loondienstbedrijf niet langer levensvatbaar. “Voorheen waren onze adviseurs ongeveer 60% van hun tijd bezig met verkopen en de rest met beheerswerkzaamheden. Maar voor een auto-mutatie hoeft een adviseur niet op bezoek bij de klant. Dat kan beter rechtstreeks via het hoofdkantoor in Waalwijk lopen.”
In de nieuwe loondienstorganisatie is de adviseur volledig vrijgemaakt voor de verkoop. “We ondersteunen hem via direct marketing en telemarketing. Analoog daaraan is ook het beloningssysteem aangepast. Met deze nieuwe aanpak verwachten we dat het loondienstbedrijf wel toekomst heeft”, aldus Metze.
De loondienstadviseurs van Noord Braband verkopen zowel levenproducten (voornamelijk van Noord Braband zelf) als schadeproducten (volledig Delta Lloyd). Het aantal adviseurs is sinds 1995 gedaald van 130 naar ongeveer 100. Metze verwacht dat dit aantal zich zal stabiliseren.

Reageer op dit artikel