nieuws

Ook NN heeft nu een ‘prijsprodukt’ in ziektekosten

Archief

Nationale-Nederlanden heeft haar pakket ziektekostenverzekeringen gecompleteerd met een ‘prijsprodukt’. De polis, die door NN samen met Meander Zorg is ontwikkeld, is bedoeld voor mensen die zelden of nooit de dokter nodig hebben.

In deze Basis Garant Polis vallen risico’s die de verzekerde zelft durft te dragen, zoals bezoek aan de huisarts en tandarts en alternatieve geneeswijzen, niet onder de dekking.
Bevalling en kraamzorg, niet-klinische specialistische hulp, fysiotherapie en kaakchirurgie zijn wèl gedekt. Tot de uitsluitingen behoren o.m. behandelingen door een psycholoog en door een logopedist. Premie-indicatie: voor een 35-jarige die een eigen risico van f 1.000 per jaar neemt, bedraagt de maandpremie f 42.

Reageer op dit artikel