nieuws

Ook nettoresultaat ziekenfonds De Friesland in de plus

Archief

Het ziekenfonds van de De Friesland had vorig jaar een inkomen van € 565, 8 (538,4) mln uit nominale premies en bijdragen uit de ziekenfondskas

De schadekosten beliepen € 530,4 (520,7) mln, wat neerkomt op 94% (97%) van het inkomen. Met bedrijfskosten was € 19,9 (20,3) mln gemoeid. Het technisch resultaat verbeterde fors van e -1,1 mln naar € 17 mln. Het nettoresultaat steeg van € -0,1 mln naar € 18,9 mln.

Reageer op dit artikel