nieuws

Ook Levob kiest ‘beroepsarbeids- ongeschiktheid’ als basis in aov

Archief

Levob heeft in haar vernieuwde aov’s (onder de noemer Persoonlijk Aov Concept) het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid als standaard bestempeld. De voorheen geldende premie-opslag is komen te vervallen.

Bij de nieuwe aov van Levob voor zelfstandige ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kan gekozen worden uit twee varianten:
1. Exclusief-variant. Uitgangspunt is volledige beroepsarbeidsongeschiktheidsdekking. Vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is een onderscheid gemaakt in de leeftijd van de verzekerde op het moment van intreden van arbeidsongeschiktheid. Is de arbeidsongeschiktheid ingetreden vóór het 50ste jaar dan wordt naast het eigen beroep óók gekeken naar passende arbeid binnen het eigen bedrijf. Boven het 50ste jaar geldt uitsluitend het eigen beroep als criterium; 2. Elementair-variant. Hierbij is de dekking gebaseerd op het begrip ‘passende arbeid’. De premie voor deze basisvariant ligt 10% lager dan die voor de Exclusief-variant.
Startende ondernemer
Voor de startende ondernemer geldt gedurende de eerste vier jaar een relatief lage premie (en een dienovereenkomstige beperkte dekking) en vanaf het vijfde jaar een beroepsongeschiktheidsdekking.
Deze startersverzekering biedt wel een volledige dekking voor arbeidsongeschiktheid (a.o.) ten gevolge van een ongeval. De dekking bij ziekte wordt evenwel in vier jaar trapsgewijs opgebouwd (in het eerste jaar pas bij 80% a.o., in het tweede jaar bij 65%, het derde jaar bij 45%, en met ingang van het vierde jaar reeds vanaf 25% a.o.). In die beginperiode geldt als criterium ‘passende arbeid’.
Werknemers-aov
Voor werknemers is er een specifieke dekking die het wao-gat en een excedentvoorziening (tot maximaal f 100.000) omvat. Voor de eigen-huisbezitter is er een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid de hypotheeklasten zeker stelt. Het maximaal te verzekeren bedrag is f 25.000.

Reageer op dit artikel