nieuws

Ook in slag met ‘Amerika’ kan de aanhouder winnen

Archief

Een middenstander in Zwolle die zich twee ongevallenpolissen had laten aanpraten door een verkoopster van de Verenigde Verzekeringsmaatschappij van Amerika (onderdeel van het Aon-concern), hoeft uiteindelijk geen premie te betalen.

In reactie op een brief van ‘Amerika’ van 21 april dit jaar liet de betrokken middenstander (zie AM 11, pag. 11) op 10 mei per fax aan de maatschappij weten: “In tegenstelling tot de afspraken heeft uw medewerkster mij verzekeringen verkocht welke de continuïteit van mijn bedrijf niet waarborgen. Derhalve heb ik elders een verzekering gesloten, die hierin wel voorziet. Gezien het bovenstaande neem ik dan ook aan dat u de verzekeringen per de ingangsdatum beëindigt”.
Gedateerd 30 mei, krijgt de middenstander een brief van ‘Amerika’ waarin in het geheel niet wordt gereageerd op diens fax van 10 mei. Het betreft een simpele betalingsaanmaning.
De middenstander reageert niet en krijgt vervolgens een nieuwe brief van ‘Amerika’ d.d. 4 juli 1999. Als de premie niet voor 18 juli is betaald, “zien wij ons genoodzaakt de invordering van de openstaande premie aan derden over te dragen”.
Op 30 juli stuurt de middenstander een fax naar ‘Amerika’ waarin hij stelt dat hij sinds 10 mei niets meer heeft vernomen naar aanleiding van de toen verstuurde fax. Hij zegt niet genegen te zijn de (herinnerings)nota van f 470 te betalen.
Gedateerd 23 augustus komt er weer een briefje van Amerika. “Daar wij aan tevreden klanten geïnteresseerd zijn, zullen wij niet tot invordering in rechte overgaan”.
Alle betrokken brieven van ‘Amerika’ zijn niet ondertekend, het gangbare begrip contactpersoon bestaat daar kennelijk niet.

Reageer op dit artikel