nieuws

Ook Het Anker heeft toelating van een eigen ziekenfonds aangevraagd

Archief

In navolging van Ohra, Zilveren Kruis, Geové en Stad Rotterdam, is de Groningse coöperatieve verzekeringsgroep Het Anker de vijfde particuliere verzekeraar die toelating van een eigen ziekenfonds heeft aangevraagd.

Het Anker wil zich, blijkens uitspraken van de directie in Zorgverzekeraars Magazine, de komende jaren gaan toeleggen op de koppeling tussen ziektekostenverzekeringen en werknemersverzekeringen. Hierbij hoort volgens Het Anker nadrukkelijk een eigen ziekenfonds.
Algemeen directeur B. Scheffer: “We hadden ons ook kunnen aansluiten bij een ander ziekenfonds, maar hebben bewust de keus gemaakt voor het oprichten van een eigen ziekenfonds. We zien daarin een nieuwe mogelijkheid in de breedte te groeien.”
Stad Rotterdam
De Ziekenfondsraad heeft in zijn vergadering van 26 januari unaniem besloten aan minister Borst (volksgezondheid) een positief advies uit te brengen over de gevraagde toelating door SR-Zorgverzekeraar (Stad Rotterdam). Op 22 december werd de beslissing verdaagd, omdat met name de FNV meer duidelijkheid wilde hebben over de invloed die fondsverzekerden kunnen hebben op de gang van zaken.

Reageer op dit artikel