nieuws

Ook Generali vult WAZ-hiaat

Archief

Generali heeft deze maand voor zelfstandigen twee producten geïntroduceerd ter dekking van het WAZ-hiaat. Beide producten zijn zowel in combinatie met een aov als ‘los’ te sluiten.

De WAZ Garant Plus hanteert als arbeidsongeschiktheidscriterium beroepsarbeidsongeschiktheid, bij de WAZ Garant is dat passende arbeid.
Voor nieuwe verzekeringen past Generali dezelfde acceptatierichtlijnen toe als voor de aov. Voor lopende verzekeringen mag de verzekerde tot en met de leeftijd van 50 jaar zonder gezondheidswaarborgen de WAZ bijsluiten indien hij/zij niet arbeidsongeschikt is.
Premie
Als de verzekeringnemer reeds bij Generali of elders een aov heeft gesloten, bedraagt de premie 17,5% van de premie voor een gelijkblijvende jaarrente van rubriek B van de Aov Garant (Plus) per f 1.000 verzekerde som. Als hij/zij bij geen enkele maatschappij een aov heeft lopen, bedraagt de premie 22,5% van voornoemde grondslag.

Reageer op dit artikel