nieuws

Ook Fundum en Delta Lloyd lanceren WAZ-vervangers

Archief

Ook arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum en Delta Lloyd hebben een WAZ-vervangend product gelanceerd zonder inkomenstoets, met een verzekerd bedrag van e 11.500 resp. maximaal e 12.000 en een vereenvoudigde gezondheidsverklaring.

Fundum is pas in de tweede helft van juni – nadat bekend was geworden dat de afschaffing van de WAZ zou worden uitgesteld – met een specifieke WAZ-vervanger gekomen. Fundum hanteert voor de WAZ-vervanger het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’, met uitzondering van beroepsklasse 4 waarvoor ‘passende arbeid’ geldt. Wat betreft het verzekerd bedrag kan worden gekozen voor geen indexering of een indexering van maximaal 3%.
Voor de uitkering geldt (net als bij de WAZ) een wachttijd van een jaar. Er wordt uitgekeerd vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%. De uitkeringsschaal ziet er als volgt uit: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%-55% wordt 50% van het verzekerd bedrag uitgekeerd, bij 55%-65% is dit 60%, bij 65%-80% is dit 75% en bij 80%-100% is dit 100%.
Bij het nieuwe Fundum-product kan worden gekozen voor een gelijkblijvende premie (standaardtarief) of een leeftijdsafhankelijk tarief (combitarief). De leeftijdsgrens voor acceptatie ligt bij 60 jaar(bij beroepsklasse 4 is dit 55 jaar). Voor kandidaatverzekerden boven de 55 jaar geldt een normale acceptatieprocedure inclusief medische keuring. Het product kan tot het eind van het jaar worden gesloten.
Delta Lloyd
Ook Delta Lloyd heeft een specifieke WAZ-vervanger. Er kan een bedrag worden verzekerd van maximaal e 12.000. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. Tegen een premiekorting van 10% is ook ‘passende arbeid’ mogelijk.
Voor de uitkering geldt een wachttijd van een jaar. Er wordt standaard uitgekeerd vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. De verzekerde kan tegen premiekorting ook kiezen voor een uitkering vanaf een hogere drempel. Bij een uitkering vanaf 45% is de korting 10%, vanaf 55% is dit 25%, vanaf 65% is dit 30% en vanaf 80% is de korting 40%. De premie is afhankelijk van leeftijd en beroepsklasse (4 klassen).

Reageer op dit artikel