nieuws

Ook Frankrijk krijgt zijn ‘Riester-pensioen’

Archief

Net als in Duitsland heeft nu ook de Frans regering besloten het sluiten van aanvullende pensioenverzekeringen te stimuleren door hieraan fiscale voordelen te verbinden

Met het Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) kunnen Fransen vanaf 2004 jaarlijks tot 10% van hun inkomen, met een maximum van € 23.347, belastingvrij uittrekken voor hun oudedagsvoorziening. Verzekeraars en banken zien in dit nieuwe product vooral een mogelijkheid om de Franse bevolking bewuster te laten worden van het feit, dat de wettelijke pensioenvoorziening ontoereikend is om na de pensionering van een financieel onbezorgde oudedag te kunnen genieten. Overigens valt in Duitsland de verkoop van vergelijkbare ‘Riester’-pensioenpolissen zwaar tegen.

Reageer op dit artikel