nieuws

Ook Delta Lloyd ziet nu effect van affaire beleggingspolissen terug in verkoopcijfers

Archief

Delta Lloyd zegt de effecten van de commotie rondom beleggingsverzekeringen te gaan voelen. Harde cijfers over de dalende afzet van dit product geeft het concern niet. Tot nu toe gaf alleen Legal & General openlijk toe te worden geraakt door de affaire.

“Het doet ons pijn”, zei Legal-directeur Arno Dolders eerder. Nationale-Nederlanden, voorop in de vuurlinie, zei van alle commotie “niet veel” te merken. “Maar we hebben in beleggingsverzekeringen altijd al een klein marktaandeel gehad”, stelde NN onlangs. Namens Delta Lloyd Groep meldt bestuurder Paul Medendorp nu dat “de invloed in januari en februari zichtbaar is in onze verkoopcijfers van beleggingsverzekeringen”. Harde cijfers noemt ook hij niet.
Groei noodzakelijk
Medendorp biechtte het negatieve effect van de ‘woekerpolisaffaire’ op in de kantlijn van de presentatie van de jaarcijfers van het concern. Met dank aan een stijgende rentestand en uitstekende beleggingsresultaten heeft Delta Lloyd Groep de nettowinst vorig jaar met 65% kunnen opkrikken tot _ 711 mln.
Zonder de consolidatie van het ziekenfonds van Ohra (circa _ 0,7 mld premieomzet) daalde de Nederlandse verzekeringsomzet echter tot _ 4,3 (4,6) mld. De omzetdaling deed zich bij alledrie de labels (Delta Lloyd, Ohra en ABN Amro) voor. Het concern schrijft dit vooral toe aan de felle concurrentie en het feit dat winstgevendheid boven volume wordt gesteld. Om die reden zakte ook de hypotheekproductie in tot _ 1,6 (2,1) mld.
“De ontwikkeling van het brutopremie-inkomen vraagt naar de mening van de raad van bestuur om verdere verbetering”, zo leert het jaarverslag van Delta Lloyd Groep. “Voor blijvend goede resultaten is een stevige groei in marktaandeel noodzakelijk.” Delta Lloyd richt zich in dat streven vooral op fusies (zoals beoogd was met de zorgverzekeraars Agis en Menzis), overnames (zoals recentelijk Erasmus) en samenwerkingen (zoals met Kruidvat en de ANWB).
Levenbedrijf
Delta Lloyd heeft de ambitie om het marktaandeel Leven (nu rond 9%) en Pensioen (circa 13%) liefst te verdubbelen, maar in elk geval te vergroten tot meer dan 15% in 2010.
Daar is het in 2006 nog niet van gekomen. Vooral Ohra en ABN Amro moesten inleveren, onder meer door lagere omzetten uit lijfrentekoopsommen (uitgesteld en direct ingaand). Delta Lloyd bleef stabiel, dankzij een premiestorting van _ 288 mln uit het eigen pensioenfonds. Wel meldt Delta Lloyd “een sterke groei” in de portefeuille collectieve pensioenverzekeringen, zowel aangebracht door tussenpersonen als rechtstreeks gesloten.
Bouwfonds/MoneYou
Verzekeringen die gekoppeld worden aan hypotheken van Bouwfonds en MoneYou zullen met ingang van het tweede kwartaal allemaal worden ondergebracht bij ABN Amro Verzekeringen (voor 51% eigendom van Delta Lloyd Groep). Daarmee geven ABN Amro en Delta Lloyd verder invulling aan hun samenwerking. Op dit moment gaat de volledige hypotheekproductie van MoneYou nog naar Reaal; de productiestroom van Bouwfonds wordt sinds januari verlegd. Volgens Medendorp gaat dit ABN Amro Verzekeringen “substantieel meer omzet” opleveren. Een getal noemt hij niet; Reaal doet evenmin mededelingen over het te verwachten omzetverlies.
Over 2006 viel de premieomzet van ABN Amro Verzekeringen tegen: _ 901 (1.016) mln. “Toch heeft ABN Amro het met pensioenen heel goed gedaan”, nuanceert Medendorp. Doelstelling voor de wat langere termijn is het percentage bankklanten van ABN Amro met een verzekering te verdubbelen naar 30%.
Schade
De schadeactiviteiten van Delta Lloyd Groep “ontwikkelden zich ook in 2006 bijzonder goed”. Het premie-inkomen nam met 3% toe tot _ 1,2 mld “in een zeer concurrerende markt met grote druk op premies en marges”. Delta Lloyd ondervond vooral “een felle strijd om marktaandeel” bij de nieuwe WIA-aanvullende verzekeringen, maar ook bij auto- en zakelijke brandverzekeringen.
“Het resultaat reflecteert nog steeds een gezonde winstgevendheid.” Verwezen wordt naar de verder gedaalde combined ratio (schade plus kosten versus premies) tot 89% (91%). “Ook de ontwikkeling van de schadevoorzieningen was bijzonder gunstig.”
Zorg
Het resultaat uit zorgverzekeringen was over 2006 licht negatief: _ -2 mln. “Doordat de vaste kosten van de zorgactiviteiten gelijk bleven bij een geringer aantal klanten en door de extra kosten die gepaard gingen met de introductie van het nieuwe zorgstelsel”, luidt de formele verklaring. “Het is een hele marginale markt”, voegt Medendorp hieraan toe. Voor de komende tijd moet efficiencyverbetering komen uit het samenvoegen van de zorgbedrijven van Delta Lloyd en Ohra. Die exercitie gaat gepaard met een verlies van tweehonderd banen.
Voor ziektekostenpolissen blijft de groep naarstig zoeken naar partners, waarmee een collectief van minimaal twee miljoen verzekerden kan worden gevormd. Eind vorig jaar ketste de fusie met Agis en Menzis af; met Agis lopen nog wel gesprekken. Delta Lloyd en Ohra tellen nu, na een bescheiden groei rond afgelopen jaarwisseling, iets meer dan 700.000 verzekerden. “Maar de inkoopkracht is nu nog minder noodzakelijk dan eerder gedacht”, stelt Medendorp. “Omdat nog niet alles onderhandelbaar is.”
Jaarcijfers Delta Lloyd Groep in Nederland
2006 2005
Brutopremie 4.962 4.589
Premieomzet Leven 2.293 2.655
w.v. Delta Lloyd 1.236 1.481
Ohra 371 427
ABN Amro 686 747
Premieomzet Schade 1.167 1.165
w.v. Delta Lloyd 800 716
Ohra 151 143
ABN Amro 215 269
Premieomzet Zorg 1.167 1.165
w.v. Delta Lloyd 339 327
Ohra 1.164 453*
Nettowinst
w.v. Delta Lloyd 522 333
Ohra 64 46
ABN Amro 70 46
Hypotheekproductie 1.585 2.092
Hypotheekportefeuille 8.683 8.676
* in 2006 consolidatie Ohra Ziekenfonds
Vijftien miljoen voor Eurolloyd
Delta Lloyd Schade heeft eind vorig jaar een koopprijs van _ 15,2 mln betaald voor de overname van assuradeurenbedrijf Eurolloyd. Het voormalige Lugt Sobbe is op jaarbasis goed voor een premieomzet van circa _ 20 mln en heeft van Delta Lloyd in één klap de marktleider in horecaverzekeringen gemaakt. Directeur van het 22 medewerkers tellende familiebedrijf was Hans van Ommen. Die rol heeft Wilko Emmens overgenomen.
gedaan.”

Reageer op dit artikel