nieuws

Ook De Unie komt met inkomensbeschermingsproduct

Archief

In navolging van CNV Dienstenbond gaat ook vakbond De Unie zijn leden vanaf september een inkomensbeschermingsproduct aanbieden. De Unie gaat de leden twee verzekeringsproducten aanbieden: de Inkomensverzekering op Maat en een niet inkomensafhankelijke verzekering, een zogeheten sommenverzekering.

Bij de Inkomensverzekering op Maat is het uitgangspunt dat er een beschermingsniveau moet zijn ten opzichte van het oorspronkelijke inkomen tengevolge van onvrijwillige werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering wordt op modulair opgebouwd. De Unie voert gesprekken met een viertal partijen over de opzet van deze verzekering, die via Member Benefits zal worden aangeboden.
Daarnaast gaat De Unie een sommenverzekering aanbieden. Dit betekent dat, afhankelijk van het gekozen maandbedrag en de daarbij behorende premie, er per maand een bedrag uitgekeerd kan worden. Het verschil is dat het uitgekeerde bedrag niet inkomensafhankelijk is, maar van te voren vaststaat. Ook dit product zal per september beschikbaar zijn. 

Reageer op dit artikel