nieuws

Ook De Goudse springt in op wachtlijstenprobleem

Archief

Verzekerden van de Goudse kunnen met ingang van volgend jaar op hun Zorg Advies Polis een optie sluiten voor een behandeling elders in Europa. De optie geeft ook dekking voor de kosten van een begeleider.

Voor de optie op de Zorg Advies Polis betalen de verzekerden een opslag van 6% op de totale polispremie. De dekking geldt voor alle verzekerden op de polis. De optie biedt dekking voor de kosten van (niet-spoedeisende) klinische en niet-klinische hulp elders in Europa. Een voorwaarde is dat er een wachttijd is van meer dan een maand. Uit de polisvoorwaarden zou kunnen worden opgemaakt dat het moet gaan om een officiële (voor het betreffende specialisme gepubliceerde) wachttijd. Maar volgens productmanager Pieter Burger is het criterium, dat de verzekerde te horen krijgt dat hij niet binnen een maand kan worden geholpen. De dekking betreft uitsluitend Europa. Burger: “Indien noodzakelijk vergoeden we coulancehalve een behandeling buiten Europa. Maar dat doen we nu, dus zonder deze optie, ook al.”
In de polisvoorwaarden staat: “…en door de Nederlandse specialist voor verdere behandeling is verwezen naar een specialist in Europa”. Volgens Burger is hiermee niet bedoeld dat er geen dekking is als de Nederlandse specialist niet zou willen meewerken. Dit moet blijken uit de volgende polisbepaling: “Indien de diagnose is gesteld en u niet rechtstreeks door de specialist naar een buitenlandse specialist bent verwezen, kan de Goudse voor u bemiddelen”. De bemiddeling, die niet noodzakelijk is – “de verzekerde kan zonder ons in te lichten naar het buitenland – wordt uitgevoerd door de Zorg AdviesLijn van de Goudse, die zich tot nu toe uitsluitend bezig hield met wachtlijstbemiddeling in Nederland. Kostendekking
De optie vergoedt de kosten tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. Het kan dus zijn dat de verzekerde moet bijbetalen. Burger: “Bij het verschil in Europese tarieven is er een bandbreedte van 6%. In sommige Europese landen liggen de tarieven zes procent hoger dan bij ons en in andere landen zes procent lager. Engeland en Duitsland zijn duurder, maar België is weer wat goedkoper.” Als de verzekerde, die zonder tussenkomst van de Goudse naar het buitenland gaat, wil weten of en voor welke kosten hij kan komen te staan, kan hij zijn licht opsteken bij de Zorg AdviesLijn.
Gedekt zijn de kosten en de bijkomende kosten van een opname (maximaal 365 dagen) in een ter plaatse erkend ziekenhuis. Het moet hierbij gaan om een behandeling die in Nederland ‘erkend’ is. De kosten voor een specialistische behandeling zijn gedekt mits “volgens medische normen aanvaard en behorend tot een ook in Nederland erkend specialisme waarvoor de specialist in het betreffende land is ingeschreven”. Vergoed worden de kosten van het honorarium en de bijkomende kosten. Een voorwaarde is, dat de huisarts een verwijzing voor een specialist heeft gegeven Er is geen dekking voor de kosten voor de diagnose, nazorg en controle (die moeten worden uitgevoerd in Nederland) en voor kosten voor alternatieve geneeswijzen en voor paramedische behandelingen (anders dan in het ziekenhuis) die niet zijn gedekt op de Zorg Advies Polis. De kosten worden vergoed in Nederlands geld en volgens de omrekeningskoers op de dag van de vaststelling van de uitkering. Reis en verblijf
De optie biedt ook dekking voor de reiskosten van de verzekerde en voor de reis- en verblijfskosten van een begeleider. Voor de reiskosten wordt de kostprijs voor openbaar vervoer vergoed, of 60 cent per kilometer wanneer met de eigen auto wordt gereisd. De reiskostenvergoeding is gemaximeerd op f 600 per behandeling (dus eventueel voor de reis van twee personen).
Voor het verblijf van een begeleider worden gedurende de behandelingsperiode de kosten vergoed met een maximum van f 150 per dag. In de voorwaarden wordt niet gerept van verblijfskosten van de verzekerde zieke. In de regel zal een zieke echter een dag tevoren in het land/gemeente willen arriveren waar de behandeling plaatsvindt. Volgens Burger wordt hiervoor wel dekking verleend. “Als het logisch is dat men de dag voor de opname arriveert, zullen we die kosten uiteraard vergoeden.”

Reageer op dit artikel