nieuws

Ook Azivo, DSW en Univé soepel met selectiecriteria

Archief

De zorgverzekeraars Azivo, DSW en Univé accepteren komend jaar iedereen zonder nadere selectiecriteria voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Univé maakt daarbij wel een uitzondering voor de meest uitgebreide aanvullende tandartsverzekering.

Voor het vorige nummer heeft AM bij de zorgverzekeraars geïnventariseerd wat de selectiecriteria zijn voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen voor het komende jaar en hoe groot het aantal wanbetalers op dit moment is (zie AM 19, pag. 28/29 en pag. 4). Van een aantal verzekeraars was de informatie niet tijdig binnengekomen. De gegevens die door Azivo, DSW en Univé alsnog zijn aangeleverd, hebben niet tot grote verrassingen geleid.
Azivo
De regionale zorgverzekeraar Azivo heeft een non-select acceptatiebeleid voor alle aanvullende ziektekostenverzekeringen. Naast de AV-Basis en de AV-Top, biedt Azivo vanaf 2007 een nieuwe aanvullende verzekering aan: de AV-TopExtra. “Dit derde pakket biedt nog meer vergoedingen en nog uitgebreidere dekkingen dan de al zeer uitgebreide AV-Top”, aldus Azivo. De verzekeraar komt verder met een nieuwe opzet van zijn vergoedingenoverzicht voor de aanvullende verzekeringen, met als uitgangspunten: “duidelijkheid, overzichtelijkheid en begrijpelijke taal”.
Op dit moment hebben ongeveer 5.000 verzekerden bij Azivo vanaf 1 januari hun premie niet betaald, dit is zo’n 3,5% van het totaal aantal verzekerden (in 2005 was dit 2,5%). De verzekeraar verwacht dat dit percentage nog zal afnemen. Bij 3.500 verzekerden heeft Azivo inmiddels de aanvullende verzekering opgeschort. De premies voor 2007 maakt Azivo medio november bekend.
DSW
Ook DSW hanteert geen selectiecriteria voor de aanvullende verzekeringen. De regionale verzekeraar, die als eerste de premies bekend heeft gemaakt (zie elders in dit nummer) brengt het komende jaar geen nieuwe producten op de markt.
Het aantal wanbetalers bij DSW bedraagt 1,2%. Volgens directeur Chris Oomen heeft dit – naar zijn mening – lage percentage onder meer te maken met een scherpe incassoprocedure en het feit dat de grootste risicogroepen – de minima – veelal in collectiviteiten bij gemeenten zitten. “De gemeente int dan wel betaalt de premie in zo’n geval, zodat wij geen last hebben van eventuele betalingsachterstanden bij die groep”, aldus Oomen.
Univé
Univé voert een non-select acceptatiebeleid voor aanvullende ziektekostenverzekeringen, met uitzondering van de uitgebreidere aanvullende tandartsverzekering. De verzekeraar maakt in november zijn premies bekend en zal dan ook naar buiten komen met meer informatie over de aanvullende producten.
Over het aantal wanbetalers doet Univé geen uitspraak, maar de verzekeraar laat wel weten dat het om een zeer beperkte groep gaat. “Gelukkig betalen de meeste klanten na de eerste aanmaning hun achterstand. Het gaat om een kleine groep die niet betaalt. We geven de klant voldoende kans om zijn achterstand alsnog te voldoen. Mocht dat niet lukken dan wordt uiteindelijk een incassobureau ingeschakeld.”

Reageer op dit artikel