nieuws

Onzekerheid troef bij Woudsend

Archief

De medewerkers van Fortis ASR in Woudsend verkeren in grote onzekerheid: zij weten nog steeds niet of de vestiging open blijft. Dit bleek tijdens een bijeenkomst van CNV Dienstenbond.

De medewerkers verkeren vooral in onzekerheid over het wel of niet open blijven van de vestiging, de status van het sociaal plan en de afgegeven werkgarantie tot 1 januari 2007.
De beslissing over de toekomst van de vestiging in Woudsend is door de directie van Fortis ASR doorgeschoven naar het tweede kwartaal van dit jaar. In eerste instantie zou al het eerste kwartaal een besluit genomen worden.
De medewerkers zelf vinden dat de vestiging open zou moeten blijven. Zij pleiten voor een totaalplan. “Doordat er nu per vakgebied zaken aangepakt worden, blijven er steeds minder mensen over in Woudsend”, aldus de werknemers. “De grote vraag die er leeft bij de mensen is of het wel goed is om alles centraal te gaan doen. Men is van mening dat sommige taken net zo goed decentraal gedaan kunnen worden”, aldus Ahmed Kansouh, bestuurder van CNV Dienstenbond. “Men vreest dat zonder ingrijpen de sterfhuisconstructie van toepassing zal zijn.”
Werkgroep
Op voorstel van Kansouh formeren de werknemers van Woudsend een werkgroep waarmee geanticipeerd wordt op de komende ontwikkelingen. Deze werkgroep moet argumenten verzamelen waarmee de medewerkers kunnen aantonen dat hun locatie meerwaarde heeft.
Kansouh is door de medewerkers gevraagd de gevoelens van de medewerkers over te brengen aan de hoofddirectie. “Het almaar uitstellen van de beslissing maakt de mensen niet blij. Men wil van de hoofddirectie weten wat men moet doen om Woudsend open te houden en hoe men de vitalisering in gang wil gaan zetten om er een bloeiende vestiging van te maken”, aldus Kansouh. Tevens zou Kansouh inzage moeten vragen in het levensvatbaarheidsonderzoek dat door McKinsey is uitgevoerd.
Fortis ASR laat weten dat er op dit moment geen voornemen bestaat om Woudsend te sluiten. “Het vestigingsbeleid komt zo nu en dan wel op de agenda”, aldus John van der Schoot, directeur communicatie van Fortis ASR. “Verder hebben de vakbonden het recht om de medewerkers te bezoeken.”

Reageer op dit artikel