nieuws

ONVZ voelt zich steeds meer erkend als ziektekostenspecialist

Archief

ONVZ voelt zich steeds meer erkend als ziektekostenspecialist

Ziektekostenverzekeraar ONVZ ervaart, dat zij als gespecialiseerde maatschappij en mede door haar vernieuwde produkten-aanbod, steeds meer in beeld komt bij de grotere assurantiekantoren.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de ONVZ zijn assortiment vernieuwd en, in twee fases, drie nieuwe produkten geïntroduceerd: Benfit, Optifit en Topfit.
De in september 1993 geïntroduceerde Benfit-polis wordt door commercieel directeur F. van Rijn als een “puur prijs-produkt” geafficheerd. “Maar hierbij zitten we met een acceptatieprobleem bij tussenpersonen. Die blijken zich toch niet te willen profileren met een prijsprodukt.” Van Rijn vindt dat onbegrijpelijk. “Natuurlijk, het is een defensief produkt, maar door er niet op te wijzen, laten sommige tussenpersonen een stuk van de markt liggen.” Volgens ONVZ is de Benfitpolis in 70% van de gevallen goedkoper dan wie ook, met toch een kwalitatieve dekking. De tussenpersoon geeft nogal eens alleen ‘de laatste folder’, de beschrijving van het in zijn ogen meest aangewezen produkt. Van Rijn vindt dat de (aspirant-)cliënt in elk geval ook de folder met het totale aanbod moet krijgen. “De tussenpersoon moet wel adviseren en sturen, maar de klant laten kiezen.”
Verzekerden-profiel
Bij de ontwikkeling van de ‘fit’-produkten had ONVZ een profiel van de diverse doelgroepen voor ogen. Bij Benfit werd primair gedacht aan relatief jonge verzekerden en alleenstaanden zonder kinderen. Optifit werd toegedicht aan gezinnen met kinderen, en Topfit aan alleenstaanden en mensen in de hogere sociale klassen.
Voor wat betreft Benfit is de verwachting niet uitgekomen. In werkelijkheid wordt deze polisvorm vooral gesloten door gezinnen met kinderen en wel in de relatief oudere leeftijdsklassen.
F. van Rijn: …wel sturen, maar de klant laten kiezen.
Ondanks ‘Van Otterloo-effect’ nam verzekerdenbestand met 6,5% toe
Begin vorig jaar telde ONVZ ruim 75.000 verzekerden. Ondanks enkele duizenden vertrekkers als gevolg van de invoering van de Wet-Van Otterloo, heeft de maatschappij een netto aanwas van 6,5% geboekt. “Anders was de toeneming 10 à 11% geweest”, aldus de directie. De baten stegen met f 4 mln tot f 124 mln, en de lasten met eveneens f 4 mln tot f 118 mln. Het batig saldo daalde licht, tot circa f 6 (6,8) mln. De kosten van gezondheidszorg per ONVZ-verzekerde stegen vorig jaar (net als in 1993) met 1,7%, hetgeen door de directie “een nette, beheerste ontwikkeling” wordt genoemd. Het jaarverslag zal medio mei verschijnen. Nog voor die tijd maakt ONVZ een begin met de bouw van een tweede kantoor, pal naast het bestaande hoofdkantoor in Houten. Op 28 april zal door het personeel de eerste paal worden geslagen. Het nieuwe gebouw krijgt een vloeroppervlakte van 3.000 m2, hetgeen ongeveer 300 m2 minder is dan het huidige kantoor. Er zal overigens een verbinding tussen beide gebouwen worden gemaakt, zodat ze praktisch als één kantoor kunnen gaan fungeren.
Ook ONVZ wil eigen ziekenfonds
In navolging van Ohra, Geové, Zilveren Kruis, Stad Rotterdam en Het Anker, wil ook ONVZ wil een eigen ziekenfonds oprichten.
Net als bij SR-Zorgverzekeraar (Stad Rotterdam) het geval is, zal ONVZ voor haar ziekenfondsactiviteiten gebruik maken van het intermediair. “Dit betekent dat wij een opleidingstraject moeten ontwikkelen om de tussenpersoon op hun rol voor te bereiden”, aldus algemeen directeur drs D.J. van Boven.
Hij verwacht, dat het ONVZ-ziekenfonds pas op z’n vroegst begin 1996 operationeel kan zijn. “Misschien kunnen we al wel per 1 januari een aanbod doen aan de bij ons verzekerde loongrens-onderschrijders.” Een eigen ziekenfonds is volgens hem van strategisch belang met het oog op de markt voor gemengde collectiviteiten. ONVZ werkt al samen met de ziekenfondsen OZ en DSW. “Maar deze ziekenfondsen hebben een sterk regionaal karakter.” Het ONVZ-ziekenfonds zal landelijk gaan werken.
Drs D.J. van Boven: …op z’n vroegst begin 1996 operationeel.

Reageer op dit artikel