nieuws

ONVZ verdedigt strenge acceptatiebeleid bij Superfit

Archief

In een nieuwsbrief voor het intermediair heeft commercieel directeur Martin Kerkhof (ONVZ) de strenge selectie voor het eind vorig jaar gelanceerde product Superfit verdedigd. “We willen dit product langdurig kunnen bieden.”

Volgens Kerkhof is selectie om die reden “noodzakelijk”. Hij bevestigt dat er door tussenpersonen veel vragen zijn gesteld over het acceptatiebeleid. Op internet voeren bemiddelaars en klanten ook de nodige discussies over het feit dat mensen lastig in aanmerking komen voor de Superfit-polis.
Kerkhof: “In de wetenschap dat er slechts sprake is van relatief lage premies, dient te worden ingeschat wat er aan brillenglazen, tandartsvoorzieningen en overige gezondheidszorg op deze producten zal worden gecalculeerd.” Al snel blijkt dan, volgens Kerkhof, dat de premie in veel gevallen onvoldoende is en dat een degelijk selectiebeleid gevraagd is. “Dan is zo’n product niet voor iedereen haalbaar.”
ONVZ wil natuurlijk ook nieuwe klanten in de boeken, “maar alleen op verantwoorde basis”, zegt Kerkhof.
Onzeker voorval
“Naar mijn mening zou acceptatie veel eenvoudiger kunnen worden als alle consumptieve elementen uit de dekking verdwijnen en dat wat overblijft écht gaat om het onzeker voorval in de gezondheidszorg. Wellicht evolueert de markt nog eens in die richting.”
Kerkhof besluit zijn betoog voor het intermediair dat ONVZ zich sterk voelt voor de toekomst, mede door de sanering van het klantenbestand en het voeren van een gedegen selectiebeleid. De verzekeraar wil nog niet vertellen hoeveel verzekerden ONVZ de rug hebben toegekeerd.
en daarom is selectie noodzakelijk.”

Reageer op dit artikel