nieuws

ONVZ trekt aan de noodrem

Archief

Zorgverzekeraar ONVZ lijdt over het afgelopen jaar een miljoenenverlies. Oorzaak is de overconsumptie door een groep van tien- tot twintigduizend verzekerden, waardoor de schadelast op de aanvullende verzekering “zeer fors” is toegenomen. Een tussentijdse wijziging van de polisvoorwaarden, waarbij ONVZ een beroep doet op de en-blocbepaling, moet het tij keren.

“Halverwege vorig jaar constateerden wij dat de schadelast op de aanvullende verzekering fors toenam. In oktober hebben we de premies en voorwaarden vastgesteld en de premies voor de aanvullende pakketten met 12% verhoogd en op onderdelen de voorwaarden al aangepast”, zegt ONVZ-topman Erno Kleijnenberg.
“Nu we de cijfers van het vierde kwartaal ook hebben, blijkt het nog slechter te zijn dan verwacht. We stevenen af op een serieus te nemen verlies van miljoenen.”
Altijd dekking
Volgens Kleijnenberg ligt de oorzaak in het overconsumeren van een groep van tien- tot twintigduizend ‘nieuwe’ verzekerden. “Vorig jaar bij de komst van het nieuwe basisstelsel hebben 190.000 nieuwe verzekerden zich bij ons gemeld. We verloren er overigens ook 110.000. Maar in deze groep van 190.000 nieuwe verzekerden, zit een groep die zeer scherp geshopt heeft onder verzekeraars. Er is gezocht naar de meest ruime dekking in de markt. En wij kennen hele ruime dekkingen in onze aanvullende pakketten. Sterker nog, bij het Topfit-pakket is vrijwel alles gedekt.”
Verder is er volgens Kleijnenberg ook sprake van ander claimgedrag. “Ik betaal premie, dus ik claim. De no-claim heeft dus absoluut niet gewerkt.”
Zeventien brillen
De grote schadelast wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep van veelgebruikers, die excessief declareren. Zo declareerde een verzekerde zeventien brillen het afgelopen jaar. “Bij dit geval is nadrukkelijk gekeken of er sprake was van fraude. Maar dat hebben we niet vastgesteld. Dit declaratiegedrag is gewoon mogelijk”, verzucht hij.
“Tot aan de invoering van het nieuwe basisstelsel was onbeperkt declareren op ons Topfit-pakket ook mogelijk, maar gebeurde het gewoon niet.”
Het Topfit-pakket is in 1997 in de markt gezet. “Wij noemen dit de polis zonder polisvoorwaarden”, aldus toenmalig commercieel directeur Frans van Rijn bij de introductie. ONVZ telt 450.000 verzekerden, van wie de helft beschikt over de meest uitgebreide aanvullende verzekering, de Topfitpolis.
Nu ingrijpen
“We hebben er voor gekozen om nu in te grijpen en niet te wachten tot 1 januari 2008. Wij willen de andere verzekerden niet de dupe laten worden van de veelgebruikers. Als we wachten tot 1 januari, dan zou er sprake zijn van een forse premiestijging”, aldus Kleijnenberg.
ONVZ gaat tussentijds, per 15 april aanstaande, de polisvoorwaarden “in beperkte mate” aanpassen. “Daarmee beperken we het no-limitsbeleid en voorkomen we dat we buitensporige maatregelen moeten treffen.”
Volgens Kleijnenberg heeft het inperken van de polisvoorwaarden voor de gewone verzekerde nauwelijks gevolgen. Ter illustratie haalt hij de Duitse Autobahn aan als voorbeeld. “Daar mag je zo hard rijden als je wilt. Wij brengen nu een beperking aan tot 190 km. Want gekken die 220 km rijden, willen we niet hebben.
Wijzigingen
De wijziging in de polisvoorwaarden hebben betrekking op de aanvullende pakketten Optifit en Topfit. Zo wordt bijvoorbeeld in het Topfit-pakket psychologische hulp niet meer onbeperkt vergoed, maar tot een maximum van _ 1.000. Het preventief medisch onderzoek is gemaximeerd tot _ 500 per verzekerde per jaar. Ook aan de paramedische voorzieningen wordt nu een maximum toegekend, _ 1.000 voor de Topfit-klanten en _ 750 voor de Optifit-verzekerden. Voorziene behandelingen in het buitenland worden vanaf 15 april alleen tot maximaal de in Nederland geldende marktconforme of wettelijke tarieven vergoed.
Verder wijzigt ONVZ de definitie voor medische noodzaak. Was voorheen op de Topfit-polis medische noodzaak niet nodig, nu worden alle kosten vergoed in de Nederlandse gezondheidszorg mits medisch noodzakelijk.
En bloc
Voor de wijziging van de polisvoorwaarden doet ONVZ een beroep op de en-blocbepaling. “Dat betekent dat de wijziging voor iedereen wordt doorgevoerd. Hierdoor kan de verzekerde zijn aanvullende polis opzeggen. Indien gevraagd, kan ook de basisverzekering opgezegd worden. De verzekerde kan dan bij een andere verzekeraar terecht.”
Andere verzekeraars
Kleijnenberg hoort uit de markt dat ook andere verzekeraars tegen de door ONVZ gesignaleerde ‘overconsumptie’ aanlopen. “Wij hebben onze tussenpersonen al in algemene bewoordingen op de hoogte gesteld. Er wordt positief op gereageerd dat we de excessieve declaratiemogelijkheden eruit halen. Van hen horen wij ook dat het probleem bij andere verzekeraars speelt.”
ONVZ heeft na aanpassing van de polisvoorwaarden de eigen pakketten nogmaals vergeleken met die van de concurrenten. “Dan blijven we nog altijd tot de top behoren.”
zijn van een forse premiestijging.”

Reageer op dit artikel