nieuws

ONVZ: minder hectiek bij premieronde dit najaar

Archief

ONVZ verwacht dit najaar minder hectiek als gevolg van de nieuwe premieronde van zorgverzekeraars. Verzekerden zullen minder prikkels hebben om van risicodrager te wisselen, voorspelde ONVZ bij de presentatie van de jaarcijfers over 2005.

Uit de concurrentieslag rond de invoering van het nieuwe basisstelsel zegt ONVZ als “absolute winnaar”naar voren te zijn gekomen. “We hebben een fantastisch resultaat behaald”, zei directievoorzitter Erno Kleijnenberg trots.
ONVZ verwacht niet dat per 1 januari zorgverzekerden opnieuw massaal zullen overstappen. Als redenen daarvoor noemt de maatschappij de verwachting dat de premieverhoging niet boven 10% uitkomt en de kortere bezinningsperiode voor polishouders. “De premieverhoging zal beperkt blijven tot de kostenstijging van de gezondheidszorg. Mede daardoor zullen verzekerden minder prikkels krijgen om van verzekeraar te veranderen”, aldus commercieel directeur Frans van Rijn.
Verzekerden
ONVZ heeft per 1 mei 457.000 verzekerden (inclusief van Aegon en Nationale-Nederlanden) met een basispolis in de boeken staan. De aanwas beliep 70.000 verzekerden (+17%), het saldo van 186.000 nieuwe klanten en 116.000 opstappers. Dat overtrof ruimschoots de verwachting van ONVZ. “We hadden ‘maar’ gerekend op 100.000 nieuwe polissen en 52.000 polisopzeggingen”, aldus Van Rijn. Aan prijsdumping heeft ONVZ volgens hem niet meegedaan. “We hebben alleen met 3% minder winstmarge genoegen moeten nemen”, aldus Van Rijn.
Het ONVZ-label trok 82.000 nieuwe verzekerden, het saldo van 119.000 nieuwe en 37.000 doorgehaalde polishouders. Bij de andere zorglabels (Aegon en NN) was de instroom belangrijk minder dan de uitstroom, moest Van Rijn bekennen. Hij schrijft het succes van ONVZ vooral toe aan de collectivisering van de zorgmarkt, waarin ONVZ voor invoering van het basisstelsel een bescheiden aandeel had. “Bovendien heeft het intermediair vaker voor een ONVZ-product gekozen.”
Meer dan de helft (56%) van de ONVZ-portefeuille is onderdeel van een collectiviteit; 94% van de polishouders heeft een aanvullende dekking. Zo’n 90% van alle polissen heeft geen eigen risico.
Omzet
De omzet van ONVZ, inclusief de volledige consolidatie van de in 2004 overgenomen portefeuilles van Nationale-Nederlanden en Allianz, groeide in 2005 naar _ 608 (329) mln, een toename van 85%. Hiervan kwam ruim _ 553 (285) mln voor rekening van het particuliere ziektekostenbedrijf en bijna _ 58 (48) mln voor het voormalige ziekenfonds.
Het premie-inkomen uit particuliere ziektekostenpolissen werd bijna verdubbeld tot _ 470 (239) mln. De bedrijfskosten van ONVZ Ziektekostenverzekeraar namen fors toe tot _51,6 (30,6) mln, mede door _ 7 mln aanloopkosten als gevolg van het nieuwe basisstelsel. “Aan marketing- en promotieacties in samenwerking met het intermediair is zo’n _3,5 mln uitgegeven”, aldus Van Rijn.
Het nettoresultaat van ONVZ groeide licht tot _ 10,8 (10,5) mln, waarvan _9,4 (8,3) mln voor rekening van het particuliere ziektekostenbedrijf en _ 1,1 (1,9) mln voor het voormalige ziekenfonds.
Sportpolissen
De verkoop van speciale zorgpolissen voor hockeyers (ONVZ), schaatsers (Aegon) en voetballers (NN) verloopt (nog) niet naar wens. Volgens commercieel directeur Frans van Rijn zijn “minder dan duizend polissen verkocht”, waarvan het leeuwendeel via voetbal- en hockeyclubs. Over de geringe verkoopscore zegt hij niet verrast te zijn. “Het is een lange-termijnproject; we hebben nog niet volop gas gegeven.” Dit najaar wil ONVZ via het intermediair een omvangrijke verkoopactie houden. “We hebben behoorlijk grootste plannen”, aldus van Rijn.
De sport(zorg)polis voor leden van de KNVB, KNSB en KNHB met een bewuste levensstijl is ontwikkeld in samenwerking met de distributiepartners Aegon en Nationale-Nederlanden in antwoord op de introductie van de NOC/NSF-polis. “Mocht die polis niet gekomen zijn, hadden we meer de tijd kunnen nemen voor de lancering van ons product”, aldus Van Rijn.
Verzekerden van achttien jaar en ouder die de basispolis en minimaal één aanvullende verzekering sluiten, krijgen _ 100 korting op de jaarpremie. Hij benadrukte dat de _ 100 premiekorting voor de verzekerde ongewijzigd blijft.
Klassenverzekering
De invoering van de modulaire klassenverzekering – “een werknaam”, aldus Kleinenberg – zal in september plaatsvinden. Met ziekenhuizen wordt druk onderhandeld over de benodigde faciliteiten zonder dat er sprake zal zijn van gegarandeerde begunstiging van ONVZ-verzekerden. “Verzekerden kunnen er geen rechten aan ontlenen”, benadrukte Kleijnenberg.
ONVZ zegt te streven naar een samenwerking met minimaal drie ziekenhuizen per provincie.
Inmiddels zouden twaalf ziekenhuizen gecontracteerd zijn.
Volgens Van Rijn was 10% van de huidige volwassen polishouders vóór de in voering van het nieuwe basisstelsel klassenverzekerd. “Financieel-technisch is dit product dan ook erg interessant”, aldus Van Rijn. De dekking omvat onder meer verpleging op een 1- of 2-persoonskamer, gebruik van luxe maaltijden (ontbijt, lunch of diner), televisie, telefoon, krant en dergelijke. De service is primair bedoeld voor behandelingen die vooraf zijn gepland, zoals knie- of heupoperaties. De extra premie voor deze dekking zal – afhankelijk van de precieze invulling van het pakket – enkele tientjes per maand bedragen, liet ONVZ al eerder weten.
Nieuw product voor zorgverzuim
ONVZ heeft een nieuw product voor de zorgverzuimmarkt geïntroduceerd.
‘Zorgverzuim Totaal’ is een uitbreiding van het Vrije Keuze Zorgplan, de collectieve zorgpolis voor met name het MKB.
De uitbreiding omvat onder meer een PreventieVerzuim Module voor alle medewerkers tegen een vaste jaarpremie. De module bevat de volgende onderdelen: de VitaliteitsBarometer, excedentdekking arbeidsgerelateerde zorg in combinatie met fysiotherapie en psycholoog binnen of in nabijheid bedrijf, zorggarantie (maximum wachttijd twee weken), griepprik, jaarlijkse medische check-up, kinderopvang bij ziekte werknemer en preventieprogramma’s.
Verder kent het zorgverzuimpakket een ziekteverzuimdekking, arbodienstverlening en reïntegratie.
Digitaal Portaal
ONVZ gaat de komende maanden zijn eind vorig jaar gelanceerde extranet Digitaal Portaal sterk uitbreiden.
Nieuwe functionaliteiten zullen worden toegevoegd, waaronder de online invoer en verwerking van mutaties en bijschrijvingen van nieuwe verzekerden via de tussenpersoon. Verder worden portefeuillegegevens online raadpleegbaar.
Tot begin vorige maand waren via het extranet zo’n 30.000 aanvragen voor een basisverzekering automatisch geaccepteerd en bevestigd.

Reageer op dit artikel