nieuws

Onvrede NBVA over kritiek op Stichting Toezicht WFD

Archief

De NBVA heeft op de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in Apeldoorn zijn onvrede geuit over organisaties in de bedrijfstak die stellen dat de Stichting Toezicht WFD een closed shop zou zijn. Voorzitter Rob Groenemeijer liet in zijn toespraak tot de ruim vijhonderd leden en relaties weten dat “feit en fictie met elkaar op de loop gaan”.

Volgens Groenemeijer is het een fictie dat de Stichting Toezicht WFD niet toegankelijk is voor iedereen. “Feit is dat de stichting toegankelijk is voor iedereen die zijn Wfd-vergunning gaat aanvragen. Die toegankelijkheid strekt zich ook uit tot het bestuur dat in principe open staat voor organisaties van vergunninghouders en dus niet alleen voor de huidige initiatiefnemers.” De NBVA-voorzitter wees erop dat de kerncompetentie van de stichting is om tijdig ondersteuning te bieden voor vergunningen en voor het onderhoud van vergunningen.
De vraag of de stichting andere functies zal vervullen, staat volgens Groenemijer nog open. Hij betreurt het dat partijen, zoals de Federatie Koepel Organisaties (FKO) die een alternatieve stichting willen oprichten, niet het geduld kunnen opbrengen om de kwartiermakers binnen de stichting de tijd te gunnen tot een breed gedragen opzet te komen. “Terwijl de inkt van de intentieovereenkomst nog niet eens droog is, zetten zij zich meteen al publiekelijk af. Dat is jammer, maar het hoort blijkbaar bij de trend van de emotiemarkt”, aldus Groenemeijer.

Reageer op dit artikel