nieuws

Onverzekerden Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Archief

(VWS) inventariseert het aantal personen dat zich niet heeft verzekerd tegen ziektekosten

Het ministerie heeft daartoe een vragenlijst opgesteld voor zorgverleners, waarop onder meer kan worden aangegeven met hoeveel onverzekerden zij te maken hebben gehad. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de leeftijd, woonplaats en reden voor het niet-verzekerd zijn. De schatting is dat ongeveer 250.000 mensen onverzekerd zijn. Het is nog onduidelijk wie tot deze groep behoren, aldus VWS.

Reageer op dit artikel