nieuws

Ontslag algemeen directeur Grove markeert moeizame fusie IZA’s

Archief

De fusie van de negen IZA’s, de regionale ziektekostenverzekeraars voor gemeente-ambtenaren, lijkt op een doodlopende weg te zitten. Het voorlopige ‘dieptepunt’ vormt het onlangs buiten de deur zetten van algemeen directeur mr R.J.M. Grove, die zijn ontslag overigens met succes heeft aangevochten.

De IZA’s, die samen 600.000 verzekerden omvatten, fuseerden op 1 april vorig jaar. De fusie was sinds begin 1992 voorbereid door toenmalig interim-directeur Grove, de vroegere secretaris van de NVOZ (de vereniging van met het intermediair werkende ziektekostenverzekeraars).
De fusie van de IZA’s was onder meer ingegeven door de regeringsvoornemens ten aanzien van de rol van verzekeraars in het toekomstige zorgstelsel en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot schaalvergroting. Ook de ‘Haagse gedachte’ om de ambtenaren onder de sociale werknemersverzekeringen te brengen, speelde een rol. De IZA’s moesten worden klaargestoomd om t.z.t. in een privaatrechtelijke situatie de concurrentie aan te kunnen.
Weerstanden
Ondanks Grove’s motto “centraal wat moet, decentraal wat kan”, bleven er in de regioburelen veel weerstanden bestaan en ontstaan. “En dat terwijl ik nog nooit een reorganisatie heb meegemaakt die zo weinig bedreigend is als de onze, want niemand hoeft zich zorgen te maken om zijn baan”, verklaarde Grove begin vorig jaar bij zijn benoeming tot algemeen directeur.
Mede als gevolg van het ‘wegkwijnen’ van het plan-Simons, werd de aanvankelijke noodzaak van schaalvergroting als niet meer zo dringend ervaren. Vlak nadat de fusie formeel een feit was geworden, ontstonden er binnen het bestuur twijfels over de noodzaak ervan. Inmiddels werd bij IZA Zorgverzekering Nederland in Nieuwegein hard gewerkt aan de verwezenlijking van de landelijke structuur van de organisatie. Dat hoofdkwartier was overigens in het kader van de fusie versterkt van 8 naar 30 man personeel. Grove wilde doen waarvoor hij was aangesteld: IZA voorbereiden op een privaatrechtelijk voortbestaan, maar werd in feite door sommige regio’s als ‘hinderlijk actief’ ervaren. De spanningen tussen het bestuur en Grove namen vanaf april dit jaar met de dag toe, met name over vrijheden die men zich her en der op regionaal niveau had gepermitteerd. Het bestuur zette Grove eind juni buiten de deur. Toen de betalingen stopten, zag Grove zich genoodzaakt een kort geding tegen IZA aan te spannen. De president van de Utrechtse rechtbank trof een voorlopige (financiële) voorziening, hangende een bodemprocedure. De functie van algemeen directeur wordt ondertussen waargenomen door de voorzitter van het bestuur van IZA Zorg, de bekende CDA-politicus mevrouw J. van Leeuwen. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers (gemeentebesturen) en werknemers (ambtenarenbonden).
Grove: buiten de deur gezet.

Reageer op dit artikel