nieuws

Onnozel

Archief

Het Verbond van Verzekeraars neemt stapsgewijs maatregelen om het imago van de bedrijfstak te verbeteren

Dat is een goede zaak. Te lang zijn verzekeraars doof geweest voor de kritiek van met name consumentenorganisaties over de wijze waarop zij hun producten verkopen. Nu politiek Den Haag nadrukkelijker dan ooit aan hun voordeur rammelt, hebben verzekeraars alsnog toegezegd veel meer in hun keuken te willen laten kijken. Hoe nodig imagoverbeterde maatregelen zijn, is de afgelopen weken nog eens overduidelijk aangetoond in de klucht die het Verbond heeft opgevoerd naar aanleiding van de Wet medische keuringen. Die wet verbiedt sinds 1 januari medische keuringen voor pensioenverzekeringen. Het Verbond heeft deze beperking tot risicoselectie aangegrepen om voortaan van álle kandidaat-verzekerden een machtiging te vragen tot inzage in hun medisch dossier; dit onder het motto ‘geen inzage, geen uitkering’. Hoewel klantonvriendelijk en naar artsen ethisch onjuist, is deze maatregel nog tot daaraan toe. Kwalijker is dat het Verbond, in een poging om zijn argumenten kracht bij te zetten, schermde met resultaten van individuele onderzoeken van twee levensverzekeraars, NN en Interpolis, die ook nog eens het etiket ‘representatief’ kregen opgeplakt. Uit die onderzoeken moet blijken dat het aantal overlijdensgevallen binnen twee jaar na het sluiten van een levenpolis drie keer hoger ligt dan volgens sterftetabellen te verwachten valt. Op zich zijn deze onderzoeksresultaten opmerkelijk en zeker een indicatie voor de wenselijkheid van een grootschaliger onderzoek. Om aan deze uitslag echter de conclusie te verbinden dat er dus sprake moet zijn van toenemende verzekeringsfraude is wel erg kort door de bocht. En om minister Els Borst déze al te voorbarige voorstelling van zaken te geven, is meer dan onnozel. De balans opmakend, lijkt het kristalhelder dat het Verbond op zijn minst impulsief heeft gehandeld en daarmee verzekeraars een slechte dienst heeft bewezen. Hun geloofwaardigheid, toch een van de belangrijke pijlers van de bedrijfstak, staat op het spel. Het lijkt voor verzekeraars zaak alsnog af te zien van een inzagerecht in medische dossiers. Enerzijds omdat artsen veelal medewerking verlenen bij dubieuze schadeclaims, anderzijds omdat verzekeraars niet de suggestie moeten willen wekken dat álle aspirant-verzekerden uit kwader trouw levensverzekeringen sluiten. Wellicht dat dit punt ook aan de toch al vrij lange lijst van imagoverbeterende maatregelen kan worden toegevoegd. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel