nieuws

Onmogelijkheid van binnenlandse ‘second opinion’ maakt weg vrij

Archief

voor transplantatie over de grens

Bij diverse partijen in de gezondheidszorg is vorige week grote beroering ontstaan naar aanleiding van een rechterlijk vonnis waarmee een operatie in het buitenland is afgedwongen. Zorgverzekeraars vrezen een golf van nieuwe claims. Patiëntenorganisaties zijn ingenomen met deze mogelijke doorbraak.
De praktische onmogelijkheid van een second opinion in Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitspraak van president mr A. van Delden van de Haagse rechtbank in een kort geding tegen Nationale Nederlanden Zorgverzekering.
Het kort geding was aangespannen door een 43-jarige hartpatiënt, die bij het uitblijven van een transplantatie waarschijnlijk op korte termijn zou overlijden. De specialisten van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam vonden een transplantatie niet haalbaar vanwege “een perifeer vaatlijden” bij de betrokken patiënt. In beginsel zou dan een second opinion kunnen worden gevraagd aan het andere harttransplantatiecentrum in Nederland (het Academisch Ziekenhuis Utrecht). Echter, omdat deze beide centra nauw samenwerken en dezelfde normen hanteren, “zijn zij in feite als één organisatie aan te merken”. (De rechtbankpresident maakt in zijn vonnis de kanttekening, dat deze concentratie – gelet op de problematiek van diverse aard waarvan bij een harttransplantatie sprake is – respectabel is.) Gezien deze omstandigheden, wendde de man zich tot een kliniek in het Belgische Aalst waarvan de reputatie ook voor NN buiten twijfel stond. In Aalst achtten de specialisten een transplantatie wel verantwoord en meenden zij tevens, dat de ingreep de beoogde gezondheidswinst kan opleveren.
Polisvoorwaarden
NN behoeft echter op grond van de polisvoorwaarden een ingreep in het buitenland niet te vergoeden en wees de claim af. De hartpatiënt vond, dat de afwijzing in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid.
Tijdens de behandeling van het kort geding had de advocaat van NN al gesteld, dat indien de betrokken Belgische kliniek in Nederland was gevestigd, de kosten (ongeveer twee ton) zonder meer zouden zijn vergoed. Mede omdat de kosten van een ingreep in Aalst niet significant afwijken van die van een ingreep in Nederland, vond mr Van Delden, dat NN zich “in het licht van deze specifieke omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” niet op de buitenland-uitsluiting kan beroepen.
Verstrekkende gevolgen
NN zal de ingreep vergoeden. De maatschappij vindt overigens, dat het vonnis verstrekkende gevolgen kan hebben voor het stelsel van de gezondheidszorg in Nederland: “gevolgen die het belang van de individuele zorgverzekeraar overschrijden.”
De reikwijdte van het vonnis dient in een breder politiek en maatschappelijk verband te worden bekeken, meent NN. Daarom stelt de maatschappij deze uitspraak aan de orde bij “de relevante organisaties in de gezondheidszorg, politiek en overheid”.

Reageer op dit artikel